แบงค์ชาติเสนอแนวทางใหม่ ใช้ Blockchain ในธุรกิจการเงิน

แบงค์ชาติเสนอแนวทางใหม่ ใช้ Blockchain ในธุรกิจการเงิน
Table of Contents

ล่าสุด น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า…

ธปท.ได้ออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในการให้บริการทางการเงิน เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.ใช้เป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าผู้ใช้บริการ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีความปลอดภัย และความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงิน ในโลกการเงินยุคดิจิทัลในอนาคต

น.ส.สิริธิดา กล่าวว่า

เทคโนโลยี Blockchain นั้นมีศักยภาพในการพัฒนาภาคการเงิน เนื่องจากมีคุณสมบัติสำคัญเรื่องการกระจายข้อมูลจัดเก็บ การเข้ารหัสข้อมูล การเชื่อมต่อกันโดยอ้างอิงจากข้อมูลก่อนหน้า ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลในเครือข่าย Blockchain มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ข้อมูลใน Blockchain ถูกปลอมแปลงแก้ไขได้ยาก และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่ำลง ทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงขึ้น และยังสามารถนำไปพัฒนาบริการทางการเงินได้หลากหลายอีกด้วย

โดยในปัจจุบันภาคการเงินของไทย ได้มีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้มากขึ้น เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมการเงิน การโอนเงินระหว่างประเทศ การออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินต่าง ๆ

แนวปฏิบัติฉบับนี้ จะเป็นกรอบหลักในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนานวัตกรรมทางการเงินควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงอย่างรัดกุม โดยผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. สามารถนำมาปรับใช้กับบริการทางการเงิน ที่มีการประยุกต์ใช้ Blockchain โดยเฉพาะในรูปแบบ Private Blockchain Network โดยเนื้อหาของแนวปฏิบัติ Blockchain จะประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้

  1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในทางธุรกิจ
  2. การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี Blockchain
  3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT
  4. การบริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับดูแลของ ธปท. สามารถนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปปรับใช้ได้นับตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ข่าวสารถัดไปทางทีมงานคุณน้าพาเทรด จะนำข้อมูลมาอัพเดทให้เราไปอ่านไปพร้อมกันแบบนี้อีกเรื่อย ๆ นะคะ

ไว้พบกันใหม่ สวัสดีค่า

คุณอา
คุณอา

Recent Post

5 แนวโน้มที่ส่งผลต่อการลงทุนปี 2023

5 แนวโน้มที่ส่งผลต่อการลงทุนปี 2023

ใกล้สิ้นปีแล้ว พอร์ตการลงทุนของทุกคนยังอยู่ดีหรือเปล่าคะ ครั้งนี้ คุณน้าจะพาทุกคนไปดู 5 แนวโน้มที่ส่งผลต่อการลงทุนปี 2023 เผื่อเป็นไอเดียการลงทุนกันค่ะ