Policy คุณน้าพาเทรด

          ที่ www.tradewithauntie.com เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์อย่างจริงจัง และเราเคารพในข้อกังวลของผู้ใช้งานในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา ในนโยบายนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เราอธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่าน www.tradewithauntie.com  (เรียกว่า“คุณน้าพาเรด”หรือ“เรา”หรือ”เว็บไซต์”)  เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้, ข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาด Cryptocurrency, Forex, Stock และ Commodity เท่านั้น ซึ่งเป็นการให้บริการฟรีและไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของเรานั้น จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
          ข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์นี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้ไซต์ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ภายใต้ข้อจำกัดของวัตถุประสงค์และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรม การรวบรวมจะดำเนินการในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น ในการนี้ เว็บไซต์จะช่วยให้เจ้าของข้อมูลสามารถรับทราบและให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือตามขั้นตอนของเรา ในกรณีที่เราจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของเจ้าของข้อมูล เราจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการเก็บรวบรวมโดยการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่น ที่ได้ระบุไว้ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
          เราจะรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการวิจัยและวัตถุประสงค์ทางสถิติ เพื่อให้เราสามารถพัฒนา ปรับแต่ง และปรับปรุงบริการ เพื่อประมวลผลคำขอข้อมูลของคุณตามการตั้งค่า การใช้งาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของคุณ และเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากมัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

     ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมเพื่อให้บริการแก่คุณ (รวมถึงการตั้งค่าบัญชีของคุณ) เพื่อส่งข้อเสนอทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
การเปรียบเทียบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
          นโยบายนี้ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งไม่รวมถึงการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมต่อระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) กับช่องทางของบริษัทเพื่อแบ่งปันเนื้อหา หากการกระทำใดฝ่าฝืนกฎหมายและก่อให้เกิดอันตรายต่อธุรกิจ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เนื่องจากการกระทำของบุคคลที่สามหรือการรวบรวมข้อมูล
การจัดการคุกกี้ (Cookies)
          คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของผู้ใช้งาน คุกกี้จะแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ รวมถึงบริการที่คุณไม่มีส่วนได้เสีย คุณมีตัวเลือกในการเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ทุกประเภท คุณสามารถบล็อกการรับข้อมูลในอนาคตผ่านคุกกี้ได้โดยกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้แม้ว่าคุณจะเลือกปิดใช้งานคุกกี้ก็ตาม
เงื่อนไขการใช้งานและข้อจำกัดในการรับผิด
          คุณน้าพาเทรด ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือข้อมูล ตลอดจนการสูญเสียทางอ้อมหรือทางการเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายเชิงลงโทษ ตามที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของ คุณน้าพาเทรด  สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
การใช้งานเว็บไซต์ คุณน้าพาเทรด
 • โปรดทราบว่า คุณน้าพาเทรด เป็นเพียงเว็บไซต์ให้ความรู้, ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาด Cryptocurrency, Forex, Stock และ Commodity เท่านั้น ซึ่งเป็นการให้บริการฟรีและไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทั่วไป มิได้เป็นการโฆษณาหรือชักชวนเข้าร่วมการลงทุนแต่อย่างใด
 • โปรดทราบว่า คุณน้าพาเทรด ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องทั้งหมดของข้อมูลได้ และทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • โปรดทราบว่า คุณน้าพาเทรด ไม่มีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนหรือบริการรับลงทุน, บริการรับฝาก-ถอน, การระดมทุนใด ๆ และไม่มีการบริการรับสอนเทรดทุกรูปแบบ
 • โปรดทราบว่า คุณน้าพาเทรด ไม่รับประกันความแม่นยำหรือผลลัพธ์ในการลงทุนใด ๆ ทั้งสิ้น
 • โปรดทราบว่า คุณน้าพาเทรด ไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแชร์ลูกโซ่ หรือการระดมทุน
 • โปรดทราบว่าการลงทุนในตลาด Cryptocurrency, Forex, Stock และ Commodity หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Leverage นั้นมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล ทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ Forex และการจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex
 • โปรดทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์บนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงบทความรีวิวโบรกเกอร์ Forex ทั่วไป และเป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น มิได้เป็นการโฆษณาหรือชักชวนเข้าร่วมการลงทุนแต่อย่างใด
 • โปรดทราบว่าการตัดสินใจเลือกใช้งานโบรกเกอร์ใด ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการตัดสินใจส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์ คุณน้าพาเทรด ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • โปรดทราบว่าข้อมูลที่ทาง คุณน้าพาเทรด นำเสนอนั้น ไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินว่าโบรกเกอร์ Forex ใดดีกว่ากันหรือโบรกเกอร์ Forex ใดดีที่สุด ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และตัดสินใจส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์ คุณน้าพาเทรด ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
การอนุญาตให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของ คุณน้าพาเทรด ไปเผยแพร่

เกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่แสดงบนบริการ คุณไม่ได้รับอนุญาตและขอรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่:

 • คัดลอก จัดเก็บ ขาย ออกใบอนุญาต แจกจ่าย ส่ง หรือทำซ้ำให้กับบุคคลที่สามหรือบุคคลใดๆ ข้อมูลการตลาดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ
 • ทำให้ข้อมูลการตลาดมีอยู่บนเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชัน หรือเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆ
 • ใช้ข้อมูลตลาดเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างและ/หรือดำเนินการ (โดยตรงหรือโดยบุคคลที่สาม) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดัชนี หรือบริการใดๆ หรือในลักษณะอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คุณน้าพาเทรด หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
 • นำเนื้อหาไปใช้ในทางการค้าหรือกิจกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร
ติดต่อเรา
หากเกิดคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : [email protected]