Day: July 13, 2021

คำศัพท์ Forex

Forex101 : 12 คำศัพท์ Forex เบื้องต้น มือใหม่ควรรู้ !

ในการเริ่มต้นเข้ามาในวงการใดก็ตาม การรู้คำศัพท์เบื้องต้นจะทำให้เราเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเสมอ หรือในบางทีเราก็สามารถทำความเข้าใจได้เร็วขึ้นอีกด้วย ในวงการ Forex ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งเรามีคลังคำศัพท์มาก เราก็ยิ่งเข้าใจและใช้มันได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นค่ะ

Read More »