Day: August 1, 2021

รัฐบาลเยอรมัน เตรียมออกกฎหมายให้สถาบันการเงินถือ Bitcoin ได้ เริ่มสิงหาคมนี้

รัฐบาลเยอรมัน เตรียมออกกฎหมายให้สถาบันการเงินถือ Bitcoin ได้ เริ่มสิงหาคมนี้

ล่าสุด รัฐบาลเยอรมัน เตรียมออกกฎหมายให้สถาบันการเงินถือ Bitcoin ได้ เริ่มสิงหาคมนี้ อนาคตสินทรัพย์ดิจิตอลจะเป็นอย่างไรกันบ้าง มาอ่านไปพร้อมกันเลย

Read More »