Day: January 25, 2022

Eightcap Review

Eightcap ดีไหม ? รีวิว Eightcap ฉบับอัปเดตปี 2022

Eightcap นั้นเป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ก่อตั้งในปี 2009 ค่ะ และยังมีใบอนุญาตของทาง ASIC ที่เป็นหนึ่งในใบรับรองจากประเทศออสเตรเลียที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยเป็นอย่างมาก

Read More »