Day: June 21, 2022

เมดิซี Medici ตระกูลผู้วางรากฐานธนาคารแรกของโลก

คุณน้าพาท่องโลก: รู้จัก เมดิซี ตระกูลผู้วางรากฐานธนาคารแรกของโลก

หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักระบบธนาคารกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ? บทความนี้คุณน้าจะพาท่องโลก เปิดหน้าประวัติศาสตร์กันสักหน่อยค่ะ

Read More »