Day: October 11, 2022

หุ้น IPO คืออะไร

Stock 101 : หุ้น IPO คืออะไร ? ทำไมนักลงทุนถึงให้ความสำคัญกับตลาดการลงทุน

IPO หรือชื่อเต็ม Inital Public Offering คือ การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกค่ะ เป็นสิ่งที่เมื่อองค์กรเอกชนเริ่มเสนอหุ้นของบริษัทเพื่อเปิดขายในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ

Read More »