Day: June 10, 2024

วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,305 / 2,315 / 2,330
แนวรับ : 2,285 / 2,280 / 2,270

Read More »
ประเภทของหุ้น คือ หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ แตกต่างกันอย่างไร

Stock101: ประเภทของหุ้น คือ หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ แตกต่างกันอย่างไร

ตราสารทุนหรือหุ้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) โดยประเภทหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิแตกต่างกันอย่างไร? ไปหาคำตอบกันค่ะ!

Read More »