Price Action คืออะไร? พร้อม 3 รูปแบบการเทรดด้วยสัญญาณ Price Action

Price Action คืออะไร
Table of Contents

กลยุทธ์การเทรดแบบดูสัญญาณ Price Action ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในตลาด Forex ซึ่งการดูสัญญาณเหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคนเลยก็ว่าได้ค่ะ ทั้งเทรดเดอร์ที่ชอบถือออเดอร์ระยะยาวหรือชอบถือออเดอร์ระยะสั้น ที่สำคัญเราสามารถดูสัญญาณด้วยกราฟเปล่าได้เลยค่ะ

และคุณน้าต้องบอกก่อนว่าการที่เรารอให้ราคาเคลื่อนที่ไป แล้วใช้แค่ Indicator เข้ามาช่วยนั้น อาจจะเป็นวิธีที่ช้าไปบ้างในบางจังหวะ ดังนั้น เราจึงต้องทำความรู้จักการเกิด Price Action เพื่อเป็นการป้องกันให้เราพลาดโอกาสน้อยที่สุด

บทความนี้คุณน้าจะหยิบความสำคัญที่เราต้องรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับ Price Action ออกเป็น 4 ส่วน เพื่อที่เราจะสามารถทำความเข้าใจไปที่ละส่วนการใช้งาน Price Action ค่ะ

  1. Price Action คืออะไร?
  2. Price Action ดูอย่างไร?
  3. รูปแบบ Price Action ด้วยกราฟแท่งเทียน
  4. ข้อดี-ข้อเสียการใช้ Price Action

Price Action คืออะไร ?

Price Action คือ
Price Action คือ

Price Action คือ ราคาสินทรัพย์ได้เกิดสัญญาณบางอย่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมไม่น้อย และเป้าหมายในการศึกษาเกี่ยวกับ Price Action เป็นการตีความจากสถานการณ์ของตลาดสินทรัพย์นั้น ๆ ผ่านการพิจารณารูปแบบ Pattern ของกราฟ ที่เราสามารถมองเห็นสัญญาณซื้อขายได้ด้วยตาเปล่า

หลักการของสัญญาณมีความเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบของกราฟอยู่เสมอ ซึ่งก่อนที่กราฟจะเคลื่อนที่เป็นรูปแบบราคาต่างๆ ได้นั้น ย่อมเกิดจากพฤติกรรมของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงนิยมวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Price Action เป็นอย่างมาก

และสิ่งสำคัญของสัญญาณ Price Action คือ เป็นตัวสะท้อนว่าพฤติกรรมของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ฝั่ง Buyer กับนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ฝั่ง Seller ที่อยู่ในตลาดนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่

Price Action ดูอย่างไร ?

ตามที่คุณน้าได้อธิบายไปข้างต้นว่า Price Action คือ สัญญาณที่สะท้อนถึงกิจกรรมระหว่างนักลงทุนฝั่ง Buyer และ Seller โดยหลักการดูสัญญาณจะเป็นสิ่งที่ใช้บ่งชี้ถึงกิจกรรมดังกล่าว บนกราฟแท่งเทียนที่คุณน้าจะพามารู้จัก 3 รูปแบบ Price Action ในหัวข้อถัดไป

ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักหน้าตาของกราฟแท่งเทียนให้ดีเสียก่อน ว่าจุด Open, Close, High, Low บนแท่งเทียน 1 แท่งนั้น มีหน้าที่อย่างไร เพราะจุดเล็ก ๆ เหล่านี้สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของเทรดเดอร์ในตลาดได้

Candlestick Chart
Candlestick Chart

หากทุกคนเคยเห็นกราฟของหุ้นหรือค่าเงินต่าง ๆ น่าจะคุ้นเคยกับรูปภาพด้านบนอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะแท่งเทียน 1 แท่งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการเทรดของเราเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการทวนความรู้ คุณน้าจะขออธิบายเพิ่มเติม โดยให้แท่งเทียน 1 แท่งเป็นกราฟรายวัน (Daily Chart) นะคะ

  • High คือ จุดสูงสุดของวัน ส่วน Low คือ จุดต่ำสุดของวัน ที่ราคาเคยไปถึงในวันนั้น
  • Seller Candle หรือแท่งเทียนสีดำตามภาพ สามารถบ่งบอกเราว่า Seller เป็นผู้ชนะในวันนี้ โดยราคาปิด หรือ ‘Close’ จะอยู่ต่ำกว่าราคาเปิด หรือ ‘Open’
  • และในทางตรงกันข้าม Buyer Candle หรือแท่งเทียนสีขาวตามภาพ บ่งบอกเราว่า Buyer เป็นผู้ชนะในวันนี้ โดยราคาปิด หรือ ‘Close’ จะอยู่สูงกว่าราคาเปิด หรือ ‘Open’ นั่นเองค่ะ

3 รูปแบบ Price Action ด้วยกราฟแท่งเทียน

ต่อมาคุณน้าจะพาทุกคนมาดู 3 รูปแบบสัญญาณ Price Action ด้วยกราฟแท่งเทียน เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้ได้เห็นภาพมากขึ้น และที่สำคัญคือการอ่านแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองได้จริง ๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูสัญญาณ Price Action ตัวแรกกันเลย

1. Price Action ในรูปแบบ Up bar

Price Action ในรูปแบบ Up bar
Price Action ในรูปแบบ Up bar

Price Action ที่เป็นรูปแบบ Up bar หรือที่เรียกว่าสัญญาณ “Bullish” เป็นแท่งเทียนที่ทำ High สูงขึ้น และทำ Low สูงขึ้นกว่าแท่งก่อนหน้า แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น หรือเป็นสัยญาณที่บอกเราว่าฝั่งซื้อเริ่มมีกำลังมากกว่าฝั่งขาย

โดยปกติแท่งเทียนจะเป็นสีเขียว (ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด) แต่บางครั้งแท่งเทียนก็สามารถเป็นสีแดงได้เช่นกัน (ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด) ถึงแม้แท่งเทียนจะเป็นสีแดง แต่ยังคงลักษณะที่ทำ High สูงขึ้นและ Low สูงขึ้นกว่าแท่งก่อนหน้า ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณ Up bar เช่นกันค่ะ

2. Price Action ในรูปแบบ Down bar

Price Action ในรูปแบบ Down bar
Price Action ในรูปแบบ Down bar

Price Action ที่เป็นรูปแบบ Down bar หรือที่เรียกว่าสัญญาณ “Bearish” จะมีรูปแบบตรงกันข้ามกับ Up bar คือเป็นแท่งเทียนที่ทำ High ต่ำลง และทำ Low ต่ำลงกว่าแท่งก่อนหน้า จะแสดงถึงแนวโน้มขาลง หรือฝั่งขายเริ่มมีกำลังมากกว่าฝั่งซื้อ

โดยปกติแล้ว Down bar แท่งเทียนจะเป็นสีแดง (ราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด) แต่บางครั้งแท่งเทียนก็สามารถเป็นสีเขียวได้เช่นกัน (ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด) ถึงแม้แท่งเทียนจะเป็นสีเขียว แต่ยังคงลักษณะที่ทำ High ต่ำลง และ Low ต่ำลงกว่าแท่งก่อนหน้า ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณ Down bar เช่นกันค่ะ

3. Price Action ในรูปแบบ Pin bar

Price Action ในรูปแบบ Pin bar
Price Action ในรูปแบบ Pin bar

Price Action ที่เป็นรูปแบบ Pin bar คือเป็นลักษณะไส้เทียนยาว ๆ ออกฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และแท่งราคาอยู่ตรงข้ามกับฝั่งนั้น เช่น ถ้าแท่งเทียนเป็นลักษณะไส้เทียนยาว ๆ ออกด้านล่าง และราคาปิดอยู่ด้านบน เป็นลักษณะ Bullish pin bar แสดงถึงให้เห็นว่าแท่งเทียนนี้เกิดแรงขาย แต่สุดท้ายกลับมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้เกิดสัญญาณขาขึ้น (Bullish)

และในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นลักษณะไส้เทียนยาว ๆ ขึ้นด้านบน และแท่งราคาอยู่ด้านล่าง เป็นลักษณะ Bearish pin bar แบบนี้จะแสดงให้เห็นว่าแท่งเทียนนี้เกิดแรงซื้อ แต่สุดท้ายก็มีแรงขายกลับเข้ามาทำให้เกิดสัญญาณขาลง (Bearish)

ข้อดี-ข้อเสียของการใช้ Price Action

การใช้ Price Action ช่วยในการเทรดด้วยกราฟแท่งเทียน มีข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้

ข้อดีการใช้ Price Action

  • การใช้ Price Action ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูกราฟจริงได้ โดยไม่ต้องมี Indicator ที่เข้ามาช่วยทำให้มองไม่เห็นมุมมุมมองการเคลื่อนไหวของตลาด เนื่องจากการมี Indicator หลายตัวทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ ส่งผลให้เทรดเดอร์มีการอ่านการเคลื่อนไหวของตลาด Forex คาดเคลื่อนได้

ข้อเสียการใช้ Price Action

  • เทรเดอร์ที่ใช้ Price Action ในการดูการเคลื่อนที่ของกราฟต้องมีประสบการณ์ในการเทรดพอสมควรเนื่องจากการดู Price Action ไม่มีเครื่องมือหรือ Indicator ใดมาประกอบการตัดสินใจเลย

สรุป

สุดท้ายนี้ การเข้าใจในลักษณะของการเกิด Price Action ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้ไว้มาก ๆ เพราะมันสามารถนำไปปรับใช้ในการเทรดของเราได้จริง แต่เราต้องพยายามฝึกฝน หัดดู Price Action อยู่สม่ำเสมอ เพื่อการเทรด Forex ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

และนอกเหนือจากที่คุณน้าได้ยกตัวอย่างไป 3 รูปแบบข้างต้นแล้วนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Price Action เท่านั้นนะคะ คุณน้าหวังว่าเราจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้อย่างเต็มที่ ไว้พบกันใหม่ในบทความถัดไปนะคะ


บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

ขอบคุณข้อมูลจาก : Thaiforexreview

คุณอา
คุณอา
Recent Post
โบรกเกอร์ Forex ของคนไทย
เปรียบเทียบ 3 โบรกเกอร์ Forex ยอดนิยมของคนไทยในปี 2023

3 โบรกเกอร์ Forex ที่คุณน้าหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบในวันนี้ ก็มีความปลอดภัยและมีจุดเด่นที่เข้าตาเทรดเดอร์ชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะ จนขึ้นชื่อว่าเป็นโบรกเกอร์ Forex ยอดนิยมของคนไทยในปี 2023

อัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อสกุลเงินอย่างไร
อัตราดอกเบี้ย คืออะไร ? ส่งผลต่อสกุลเงินอย่างไร ?

อัตราดอกเบี้ยถือเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวโน้มนโยบายทางการเงิน การลงทุน และเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางทำหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศดำเนินการอย่างเหมาะสม