Price Action คืออะไร? พร้อม 3 รูปแบบการเทรดด้วยสัญญาณ Price Action

Price Action คืออะไร
Table of Contents


กลยุทธ์การเทรดแบบดูสัญญาณ Price Action ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในตลาด Forex ซึ่งการดูสัญญาณเหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคนเลยก็ว่าได้ค่ะ ทั้งเทรดเดอร์ที่ชอบถือออเดอร์ระยะยาวหรือชอบถือออเดอร์ระยะสั้น ที่สำคัญเราสามารถดูสัญญาณด้วยกราฟเปล่าได้เลยค่ะ

และคุณน้าต้องบอกก่อนว่าการที่เรารอให้ราคาเคลื่อนที่ไป แล้วใช้แค่ Indicator เข้ามาช่วยนั้น อาจจะเป็นวิธีที่ช้าไปบ้างในบางจังหวะ ดังนั้น เราจึงต้องทำความรู้จักการเกิด Price Action เพื่อเป็นการป้องกันให้เราพลาดโอกาสน้อยที่สุด

บทความนี้คุณน้าจะหยิบความสำคัญที่เราต้องรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับ Price Action ออกเป็น 5 ส่วน เพื่อที่เราจะสามารถทำความเข้าใจไปที่ละส่วนของการใช้งาน Price Action ค่ะ

 1. Price Action คืออะไร?
 2. Price Action ดูอย่างไร?
 3. รูปแบบแท่งเทียน Price Action
 4. กลยุทธ์การใช้ Price Action ในการเทรด Forex
 5. ข้อดี-ข้อเสียการใช้ Price Action


Price Action คืออะไร ?


Price Action คือ
Price Action คือ


Price Action คือ ราคาสินทรัพย์ได้เกิดสัญญาณบางอย่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมไม่น้อย และเป้าหมายในการศึกษาเกี่ยวกับ Price Action คือเป็นการตีความจากสถานการณ์ของตลาดสินทรัพย์นั้น ๆ ผ่านการพิจารณารูปแบบ Pattern ของกราฟ ที่เราสามารถมองเห็นสัญญาณซื้อขายได้ด้วยตาเปล่า

หลักการของสัญญาณมีความเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบของกราฟอยู่เสมอ ซึ่งก่อนที่กราฟจะเคลื่อนที่เป็นรูปแบบราคาต่างๆ ได้นั้น ย่อมเกิดจากพฤติกรรมของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงนิยมวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Price Action เป็นอย่างมาก

และสิ่งสำคัญของสัญญาณ Price Action คือ เป็นตัวสะท้อนว่าพฤติกรรมของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ฝั่ง Buyer กับนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ฝั่ง Seller ที่อยู่ในตลาดนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่


Price Action ดูอย่างไร ?


ตามที่คุณน้าได้อธิบายไปข้างต้นว่า Price Action คือ สัญญาณที่สะท้อนถึงกิจกรรมระหว่างนักลงทุนฝั่ง Buyer และ Seller โดยหลักการดูสัญญาณจะเป็นสิ่งที่ใช้บ่งชี้ถึงกิจกรรมดังกล่าว บนกราฟแท่งเทียนที่คุณน้าจะพามารู้จัก 3 รูปแบบ Price Action ในหัวข้อถัดไป

ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักหน้าตาของกราฟแท่งเทียนให้ดีเสียก่อน ว่าจุด Open, Close, High, Low บนแท่งเทียน 1 แท่งนั้น มีหน้าที่อย่างไร เพราะจุดเล็ก ๆ เหล่านี้สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของเทรดเดอร์ในตลาดได้


รูปแบบแท่งเทียน Price Action
Candlestick Chart


หากทุกคนเคยเห็นกราฟของหุ้นหรือค่าเงินต่าง ๆ น่าจะคุ้นเคยกับรูปภาพด้านบนอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะแท่งเทียน 1 แท่งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการเทรดของเราเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการทวนความรู้ คุณน้าจะขออธิบายเพิ่มเติม โดยให้แท่งเทียน 1 แท่งเป็นกราฟรายวัน (Daily Chart) นะคะ

 • High คือ จุดสูงสุดของวัน ส่วน Low คือ จุดต่ำสุดของวัน ที่ราคาเคยไปถึงในวันนั้น
 • Seller Candle หรือแท่งเทียนสีดำตามภาพ สามารถบ่งบอกเราว่า Seller เป็นผู้ชนะในวันนี้ โดยราคาปิด หรือ ‘Close’ จะอยู่ต่ำกว่าราคาเปิด หรือ ‘Open’
 • และในทางตรงกันข้าม Buyer Candle หรือแท่งเทียนสีขาวตามภาพ บ่งบอกเราว่า Buyer เป็นผู้ชนะในวันนี้ โดยราคาปิด หรือ ‘Close’ จะอยู่สูงกว่าราคาเปิด หรือ ‘Open’ นั่นเองค่ะ


รูปแบบแท่งเทียน Price Action


ต่อมาคุณน้าจะพาทุกคนมาดู 3 รูปแบบสัญญาณ Price Action ด้วยกราฟแท่งเทียน เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้ได้เห็นภาพมากขึ้น และที่สำคัญคือการอ่านแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองได้จริง ๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูสัญญาณ Price Action ตัวแรกกันเลย


1. Price Action ในรูปแบบ Up bar

รูปแบบแท่งเทียน Price Action Up bar
Price Action ในรูปแบบ Up bar

Price Action ที่เป็นรูปแบบ Up bar หรือที่เรียกว่าสัญญาณ “Bullish” เป็นแท่งเทียนที่ทำ High สูงขึ้น และทำ Low สูงขึ้นกว่าแท่งก่อนหน้า แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น หรือเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าฝั่งซื้อเริ่มมีกำลังมากกว่าฝั่งขาย

โดยปกติแท่งเทียนจะเป็นสีเขียว (ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด) แต่บางครั้งแท่งเทียนก็สามารถเป็นสีแดงได้เช่นกัน (ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด) ถึงแม้แท่งเทียนจะเป็นสีแดง แต่ยังคงลักษณะที่ทำ High สูงขึ้นและ Low สูงขึ้นกว่าแท่งก่อนหน้า ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณ Up bar เช่นกันค่ะ


2. Price Action ในรูปแบบ Down bar

รูปแบบแท่งเทียน Price Action Down bar
Price Action ในรูปแบบ Down bar

Price Action ที่เป็นรูปแบบ Down bar หรือที่เรียกว่าสัญญาณ “Bearish” จะมีรูปแบบตรงกันข้ามกับ Up bar คือเป็นแท่งเทียนที่ทำ High ต่ำลง และทำ Low ต่ำลงกว่าแท่งก่อนหน้า จะแสดงถึงแนวโน้มขาลง หรือฝั่งขายเริ่มมีกำลังมากกว่าฝั่งซื้อ

โดยปกติแล้ว Down bar แท่งเทียนจะเป็นสีแดง (ราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด) แต่บางครั้งแท่งเทียนก็สามารถเป็นสีเขียวได้เช่นกัน (ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด) ถึงแม้แท่งเทียนจะเป็นสีเขียว แต่ยังคงลักษณะที่ทำ High ต่ำลง และ Low ต่ำลงกว่าแท่งก่อนหน้า ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณ Down bar เช่นกันค่ะ


3. Price Action ในรูปแบบ Pin bar

รูปแบบแท่งเทียน price action pin bar
Price Action ในรูปแบบ Pin bar

Price Action ที่เป็นรูปแบบ Pin bar คือเป็นลักษณะไส้เทียนยาว ๆ ออกฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และแท่งราคาอยู่ตรงข้ามกับฝั่งนั้น เช่น ถ้าแท่งเทียนเป็นลักษณะไส้เทียนยาว ๆ ออกด้านล่าง และราคาปิดอยู่ด้านบน เป็นลักษณะ Bullish pin bar แสดงถึงให้เห็นว่าแท่งเทียนนี้เกิดแรงขาย แต่สุดท้ายกลับมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้เกิดสัญญาณขาขึ้น (Bullish)

และในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นลักษณะไส้เทียนยาว ๆ ขึ้นด้านบน และแท่งราคาอยู่ด้านล่าง เป็นลักษณะ Bearish pin bar แบบนี้จะแสดงให้เห็นว่าแท่งเทียนนี้เกิดแรงซื้อ แต่สุดท้ายก็มีแรงขายกลับเข้ามาทำให้เกิดสัญญาณขาลง (Bearish)


กลยุทธ์การใช้ Price Action ในการเทรด Forex


กลยุทธ์การใช้ Price Action ที่เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ในการเทรด Forex จะแตกต่างกันตามกราฟที่เทรดเดอร์เลือกใช้ รวมไปถึงแนวทางในการเทรดของแต่ละคนด้วย ซึ่งกลยุทธ์ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ ได้แก่ Breakout และ Candlestick มาดูกันว่าทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง


Breakout

เนื่องจากการวิ่งของทิศทางราคา ไม่ได้มีการวิ่งไปในทิศทางเดิมเสมอไป ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเทรดสวนทางกับทิศทางราคาได้ ทั้งนี้ควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย หากเทรดเดอร์วางแผนในการเทรดในช่วงราคาแกว่งตัว หรือ มีการเคลื่อนที่แบบ Sideway จะช่วยให้ทำกำไรได้ดีทีเดียว ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้เทคนิคนี้ในการเทรดและพบได้ในกราฟหลายชนิด


Candlestick

กลยุทธ์แท่งเทียน คือการศึกษาพฤติกรรมราคาจากแท่งเทียน โดยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการดูกราฟ เพื่อวางแผนในการเทรดและพิจารณาแนวรับ-แนวต้านที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งได้


ข้อดี-ข้อเสียของการใช้ Price Action


การใช้ Price Action ช่วยในการเทรดด้วยกราฟแท่งเทียน มีข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้


ข้อดีของ Price Action คือ

 • ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูกราฟจริงได้ โดยไม่ต้องมี Indicator ที่เข้ามาช่วยทำให้มองไม่เห็นมุมมุมมองการเคลื่อนไหวของตลาด เนื่องจากการมี Indicator หลายตัวทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ ส่งผลให้เทรดเดอร์มีการอ่านการเคลื่อนไหวของตลาด Forex คาดเคลื่อนได้
 • เปิดให้เทรด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
 • มีสกุลเงินหลากหลาย
 • มีสภาพคล่องสูง

ข้อเสียของ Price Action คือ

 • เทรดเดอร์ต้องมีประสบการณ์ในการเทรดพอสมควรเนื่องจากการดู Price Action ไม่มีเครื่องมือหรือ Indicator ใดมาประกอบการตัดสินใจได้เลย


สรุป

สุดท้ายนี้ การเข้าใจในลักษณะของการเกิด Price Action ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้ไว้มาก ๆ เพราะมันสามารถนำไปปรับใช้ในการเทรดของเราได้จริง แต่เราต้องพยายามฝึกฝนจากกลยุทธ์ Price Action ที่เทรดเดอร์นิยมใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเทรด Forex ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

และนอกเหนือจากที่คุณน้าได้ยกตัวอย่างไป 3 รูปแบบข้างต้นแล้วนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Price Action เท่านั้นนะคะ คุณน้าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วว่า Price Action คืออะไร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง แล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าบทความต่อไปคุณน้าจะนำความรู้เรื่องใดมาให้ได้อ่านกันอีก ไว้พบกันใหม่นะคะ
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

ขอบคุณข้อมูลจาก : Thaiforexreview

คุณอา
คุณอา
Recent Post
ตลาดหุ้นจีน ยังน่าลงทุนอยู่ไหม? หลังฟื้นตัวแรงในรอบ 3 ปี มีกองทุนไหนน่าสนใจบ้าง
ตลาดหุ้นจีน ยังน่าลงทุนอยู่ไหม? หลังฟื้นตัวแรงในรอบ 3 ปี มีกองทุนไหนน่าสนใจบ้าง!

ในบทความนี้ คุณน้าจะทุกคนมาดูว่า ตลาดหุ้นจีน ยังน่าลงทุนอยู่ไหม? ในปี 2567 นี้ และมีกองทุนหุ้นจีนไหนที่น่าสนใจบ้าง? ไปติดตามกันเลยค่ะ!

ทำความรู้จักหุ้นธนาคาร พร้อมเปิดโผ 6 หุ้นธนาคารกลุ่มยั่งยืนปี 2567
หุ้นธนาคาร คืออะไร ? พร้อมเปิด 6 หุ้นธนาคารกลุ่มยั่งยืน 2567

ทำความรู้จัก “หุ้นธนาคาร” จะมีจุดเด่นและความเสี่ยงในการลงทุนด้านใดบ้างวันนี้คุณน้าได้รวบรวมมาแล้วพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะ

วิเคราะห์ราคาทองคำ
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,395 / 2,410 / 2,426
แนวรับ : 2,3 / 2,345 / 2,335