Investing 101 : การลงทุนแบบ ESG คืออะไร ? ทำไมนักลงทุนถึงให้ความสนใจ

ESG คืออะไร
Table of Contents

ESG เป็นหนึ่งในตลาดหุ้น เพราะเป็นตลาดการเงินที่มีกันมาอย่างช้านานในทุกประเทศ แถมหุ้นก็ยังถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทและแตกต่างกันออกไป ในวันนี้คุณน้าเลยอยากนำเสนอเกี่ยวกับ ESG คืออะไร ? จุดเด่นของเจ้าหุ้นประเภทนี้เป็นอย่างไรบ้าง ? บทความนี้มีคำตอบค่ะ

ESG คืออะไร ?

การลงทุน ESG คืออะไร


ESG คือ แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนี้ถูกย่อมาจาก 3 คำรวมกัน นั่นก็คือ คำว่า Environmental (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม), และ Governance (ธรรมาภิบาล) ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยนี้จะมีผลต่อการเลือกลงทุนเป็นอย่างมากค่ะ เพราะการลงทุน ESG เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ลงทุนจะพิจารณาปัจจัยถึงด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาลของแต่ละบริษัท ก่อนที่จะมีการตัดสินใจลงทุนนั่นเอง

สำหรับประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนนั่นเองค่ะ

เกณฑ์ ESG

หลักการ ESG มีอะไรบ้าง ?

หลักการ ESG มี 3 ตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • สิ่งแวดล้อม : วัดผลกระทบที่บริษัทมีต่อสิ่งแวดล้อม, เกณฑ์รวมถึงมลพิษทางอากาศและทางน้ำ, การปล่อยคาร์บอน, การริเริ่มด้านพลังงานสีเขียว, การตัดไม้ทำลายป่า, การใช้น้ำ และการจัดการของเสีย
 • สังคม : วัดผลกระทบทางสังคมของบริษัททั้งภายในบริษัทและภายในชุมชนในวงกว้าง, หลักเกณฑ์รวมถึงนโยบายการล่วงละเมิดทางเพศของบริษัท, เพศและความหลากหลายของพนักงาน, ความพึงพอใจของลูกค้า, ความปลอดภัยของข้อมูล, สิทธิมนุษยชนในระดับท้องถิ่นและระดับโลก และแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม
 • การกำกับดูแล : การวัดผลว่านโยบายและการดำเนินการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัทขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างไร, การสนับสนุนทางการเมือง, ค่าตอบแทนผู้บริหาร ความหลากหลายของสมาชิกในคณะกรรมการ, ความโปร่งใสของบริษัท และการทุจริตภายใน

ตัวชี้วัดและการให้คะแนน ESG เป็นอย่างไร ?

ในส่วนของคะแนน ESG นั้น การคำนวณอาจแตกต่างกันบ้าง โดยเกณฑ์เฉพาะที่ใช้วัดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท แต่ปกติแล้วเกณฑ์พวกนี้จะใช้ข้อมูล เช่น รายงานประจำปี, โครงสร้างคณะกรรมการและค่าตอบแทน, โครงสร้างการจัดการ และมาตรการด้านความยั่งยืนประมาณนี้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทบางแห่งที่วัดคะแนน ESG ในสหรัฐฯ ได้แก่ Morningstar, MSCI, Bloomberg และดัชนี S&P กับ Dow Jones ก็มีคะแนน ESG แตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทค่ะ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

นอกจากนี้ สำหรับประเทศไทยมีการจัดการประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทลงทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) รวมทั้งยังมีการจัดทำ SETESG Index ที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ได้รับการประเมินจาก SET ESG Ratings อีกด้วย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสนใจกับหุ้น ESG นั่นเอง

ระดับการประเมินของ SET ESG Rating แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้

คะแนนรวมSET ESG Ratings
90-100AAA
80-89AA
65-79A
50-64BBB

เรียกได้ว่า เทรนด์ธุรกิจการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมาแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับนักลงทุนในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยเอง การลงทุน ESG ก็กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ โดย 2 เหตุผลที่ทำให้การลงทุน ESG น่าสนใจ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของบริษัทยักษ์ใหญ่ : เช่นบริษัท Apple หรือ Microsoft ที่พร้อมใจกันวางนโยบาย เพื่อลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกหรือลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เห็นว่า ในอนาคตพลังงานสะอาดจะเป็นเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • บริษัทไทยหันมาลงทุนยั่งยืนมากยิ่งขึ้น : ปัจจุบันบริษัทไทยได้จัดตั้งกลุ่มหุ้น THSI ขึ้น หลังจากก่อตั้งก็มีการเพิ่มขึ้นของบริษัท ESG มากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่า ภาคธุรกิจและนักลงทุนมีการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในการดำเนินนโยบายตามหลักการ ESG ค่ะ

ความเป็นมาของ ESG เป็นอย่างไร ?

ความเป็นมา ESG

ต้องพูดถึงประวัติของรูปแบบแรกของการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมเลยค่ะ เพราะอันที่จริงมีขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1800 เมื่อคริสตจักรเมธอดิสต์เริ่มชี้แนะให้สมาชิกหลีกเลี่ยงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการโต้เถียงและดูไม่ค่อยดีกับสังคม อย่างเช่น บุหรี่, อาวุธ และการพนันด้วย และในประวัติศาสตร์การลงทุน ESG สมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยการเปิดตัวกองทุนเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนแห่งแรกในปี 1971 ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

และในช่วงนี้การลงทุน ESG ได้รับความนิยมอย่างมาก จากข้อมูลของ Morningstar กองทุนที่ยั่งยืน (กองทุน ESG) ของสหรัฐฯ มีการลงทุนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2020 และ 2021 จากนักลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วย นอกจากนี้ในไทยเราก็มีการนำมาปรับใช้กันมากขึ้นค่ะ บางแห่งก็มีการนำมาปรับใช้อย่างช้านาน เช่น SCG นั่นเอง

ESG ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ESG สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ค่ะ โดยเป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งมีเงื่อนไขการลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี อีกทั้งยังต้องลงทุนในระยะยาว 8 ปีเต็มอีกด้วย แต่กองทุน ESG ต่างประเทศยังไม่มีการลดหย่อนภาษีค่ะ

เราลงทุนกับ ESG ได้ยังไงบ้าง ?

การลงทุนกับ ESG

การลงทุนกับ ESG ทำได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะ เพราะอยู่เกือบแทบจะทุกตลาดการเงินเลยที่มีตราสารแบบ ESG ยกตัวอย่างเช่น

1. หุ้น ESG 

ตัวอย่างหุ้น ESG ได้แก่ :

 • Microsoft (MSFT)
 • Accenture (ACN)
 • Nvidia (NVDA)
 • Oracle (ORCL)
 • Adobe (ADBE)

2. กองทุนรวม ESG

ตัวอย่างกองทุนรวม ESG ได้แก่ :

 • 1919 Socially Responsible Fund (SSIAX)
 • Calvert Equity Fund (CSIEX)
 • Clearbridge Sustainability Leaders (LCISX)
 • Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX)
 • Parnassus Endeavor Investor (PARWX)

3. ESG ETFs

ตัวอย่าง ESG ETF ได้แก่ :

 • iShares ESG Aware MSCI ETF (ESGU)
 • iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
 • Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV)
 • WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE)
 • iShares ESG MSCI USA Leaders (SUSL)

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุน ESG

ถึงแม้ว่าหุ้นหรือตราสารที่มีคะแนน ESG นั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักลงทุนและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลย ถ้างั้นมาดูทั้งข้อดีและข้อเสียของ ESG ดีกว่าค่ะ 

ข้อดีของการลงทุน ESG

1.ส่งผลดีต่อหลายด้าน : คุณน้าเชื่อว่า คงจะมีนักลงทุนหลายคนเลยที่มองหาบริษัทหรือหุ้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ไม่รู้จะคัดเลือกยังไงดี พอมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบนี้ออกมาก็ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะคะ? เพราะเราสามารถที่จะลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรให้ตัวเองด้วย แถมยังลงทุนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยค่ะ

2.มีศักยภาพ : ส่วนใหญ่หุ้นหรือตราสารต่าง ๆ ที่มีคะแนน ESG สูง ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้นหรือตราสารอื่น ๆ ด้วยค่ะ อย่างกองทุน ESG เช่น ดัชนี S&P 500 ก็คงเห็นได้ชัดเลยว่า เป็นดัชนีชื่อดังและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

3. สามารถเลือกลงทุนได้หลกหลาย : เพราะ ESG มีทั้งในหุ้น, กองทุนรวม, พันธบัตร และ ETF อีกด้วย เรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของตลาดโลกการเงินเลยค่ะ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถบริหารความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้มาก 

ข้อเสียของการลงทุน ESG

1.การให้คะแนนที่ไม่สอดคล้องกัน ด้วยความที่มีบริษัทเข้าร่วม ESG เยอะมาก แต่เกณฑ์การให้คะแนนก็ไม่ได้เหมือนกันเสมอไป จึงทำให้บางครั้งอาจจะขาดความน่าเชื่อถือหรือความเที่ยงธรรมไปบ้าง เพราะฉะนั้น ต้องพิจารณาดี ๆ ก่อนลงทุนนะคะ 

สรุป ESG คืออะไร ?

การลงทุนกับหุ้นที่มีคะแนน ESG ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ เพราะเป็นกลุ่มหุ้นที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แค่กับนักลงทุนและเจ้าของกิจการเท่านั้น แต่หุ้น ESG ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรในโลกของเรา และมีการบริหารจัดการบุคคลในองค์กรที่ดีด้วย ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเงินที่คุณเลือกลงทุนกับหุ้น ESG นั้นเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่มนุษย์คนอื่น ๆ ในการมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ หวังว่าบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกคนนะคะ วันหลังคุณน้าจะมีเรื่องอะไรมานำเสนออีก อย่าลืมติดตามกันน้า


ขอบคุณข้อมูลจาก : Seeking Alpha

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

คุณน้า
คุณน้า
คุณน้าเป็นเทรดเดอร์ที่คลุกคลีอยู่ในตลาดต่าง ๆ ร่วม 10 ปี จึงอยากนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันให้กับทุกคน
Recent Post
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม หลังราคาทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!
กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม? หลังทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!

คุณน้าจะพาทุกคนไปศึกษาการลงทุนกองทุนทองคำที่นักลงทุนมือใหม่ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำอีกด้วย

เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024
เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024

ในวันนี้คุณน้าจะมานำเสนอเทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก พร้อมเจาะคุณสมบัติเด่น ๆ ของ IUX ว่ามีอะไรบ้าง? !

วิเคราะห์ราคาทองคำ
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,305 / 2,315 / 2,330
แนวรับ : 2,285 / 2,280 / 2,270