Day: July 15, 2021

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เหมาะที่จะลงทุนหรือไม่?

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงมีความคิดที่ว่าเราควรลงทุนในช่วงนี้ดีไหม เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูงมาก เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีในการลงทุนกับตลาดหุ้นค่ะ

Read More »