Day: March 9, 2022

เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อ คืออะไร ? : ส่องภาวะเงินเฟ้อในไทยปี 2023

ดูเหมือนว่าปัญหาหลักในช่วงนี้นั้นคือภาวะเงินเฟ้อ เพราะไม่ใช่แค่ที่ไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกก็ด้วย อย่างเช่นในอเมริกาที่อยู่ในช่วงเงินเฟ้อในรอบ 40 ปีเลยทีเดียวค่ะ

Read More »