Day: March 17, 2022

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อนุมัติขึ้นดอกเบี้ยในรอบ 3 ปีแล้ว

หลังจากเมื่อคืนที่มีการประชุม FED จนทำให้ราคาในตลาดต่าง ๆ เกิดความผันผวนไปแล้ว มาดูกันค่ะว่าการประชุมเมื่อคืนนั้นมีประเด็นอะไรบ้าง

Read More »