Day: May 10, 2022

รัสเซีย – ยูเครน : ชาวยูเครนกว่าล้านรายถูกบังคับย้ายไปอยู่รัสเซีย

ชาวยูเครนอย่างน้อย 1 ล้านคนถูก “บังคับย้ายถิ่นฐาน” และส่งไปยังรัสเซียค่ะ ตามรายงานของเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนชาวยูเครนได้รายงานไว้

Read More »