Day: June 16, 2022

Dollar Cost Averaging DCA Lumpsum คืออะไร

DCA และ Lumpsum คืออะไร ? ลงทุนแบบไหนเหมาะกับเรา

การลงทุนมีหลายรูปแบบให้เราได้เลือกในสิ่งที่เหมาะกับเราค่ะ วันนี้คุณน้าเลยอยากหยิบยกการลงทุนแบบ DCA และ Lumpsum มาให้ทุกคนได้อ่านกัน

Read More »