Day: July 1, 2022

Commodity Funds

Commodity Funds : ทำไมควรลงทุนในกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ ?

กองทุนนั้นมีหลากหลายแบบให้เลือกสรร และ Commodity Funds หรือ กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ

Read More »