Day: December 29, 2022

Defensive Stock คืออะไร? รองรับทุกภาวะตลาดจริงหรือ?

Stock 101 : Defensive Stock คืออะไร? รองรับทุกภาวะตลาดจริงหรือ?

อยากลงทุนหุ้น แต่ไม่รู้จะเลือกหุ้นกลุ่มไหนดี? มีใครเกิดอาการนี้บ้างคะ หากใครไม่รู้ว่าจะลงทุนในหุ้นอะไร Defensive Stock อาจจะเป็นคำตอบค่ะ แต่มันคืออะไรนะ?

Read More »