Price Pattern : ยิ่งรู้ ยิ่งรวย ด้วยรูปแบบกราฟ กับ 7 Price Pattern ยอดนิยม?!

Price Pattern : ยิ่งรู้ ยิ่งรวย ด้วยรูปแบบกราฟ กับ 7 Price Pattern ยอดนิยม?!
Table of Contents

“จงอยู่กับปัจจุบัน อย่าไปสนใจอดีต” เห็นว่าจะใช้ไม่ได้กับวงการ Forex แล้วล่ะสิคะ เพราะว่าการศึกษารูปแบบกราฟก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการวิเคราะห์แนวโน้มขึ้น-ลงของราคา เพราะฉะนั้นวันนี้คุณน้าพาเทรดจะพาทุกคนมาดูรูปแบบกราฟ Price Pattern Forex ที่จะบอกเราได้ว่าจังหวะไหนควรซื้อหรือขาย! รวมทั้ง 7 Price Pattern ยอดนิยมสำหรับเหล่าเทรดเดอร์ จะมีตัวไหนน่าสนใจบ้าง? ไปหาคำตอบกันค่ะ!

บทความที่เกี่ยวกับ Forex เพิ่มเติม :


Price Pattern คืออะไร?

Price Pattern คือ รูปแบบที่โดดเด่นซึ่งสร้างขึ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์บนแผนภูมิและเป็นรากฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค Price Pattern จะถูกระบุโดยเส้นที่เชื่อมโยงจุดราคาทั่วไป เช่น ราคาปิด หรือสูงหรือต่ำ ในช่วงเวลาที่กำหนด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักวิเคราะห์กราฟจะพยายามระบุรูปแบบเพื่อคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของราคาหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่ง Pattern เหล่านี้เองก็สามารถคาดการณ์ได้ง่ายหรือยาก ก็ขึ้นอยู่กับ Pattern ประเภทต่าง ๆ ด้วย

Price Pattern คืออะไร?


หลักการทำงานของ Price Pattern

Price Pattern จะเป็นตัวสะท้อนพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่ง Price Pattern จะเป็นการสะท้อนแรงซื้อ (Demand) และแรงขาย (Supply) ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาสินทรัพย์ประเภทนั้น ๆ ทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ

รูปแบบ Price Pattern แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ

สำหรับรูปแบบ Price Pattern มีทั้งหมด 3 รูปแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

 1. รูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern)
 2. รูปแบบราคาเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern)
 3. รูปแบบราคายังไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Sideway Pattern)

รูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern)

รูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern)

รูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern) คือ รูปแบบกราฟ เมื่อราคาวิ่งขึ้นหรือลงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน นั่นจะเป็นการยืนยันว่า กราฟราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดิม

รูปแบบราคาเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern)

รูปแบบราคาเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern)

รูปแบบราคาเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern) หรือการกลับตัว คือ รูปแบบที่ราคาเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มจากทิศทางเดิม ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง เป็นต้น

รูปแบบราคายังไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Sideway Pattern)

รูปแบบราคายังไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Sideway Pattern)

รูปแบบราคายังไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Sideway Pattern) คือ รูปแบบที่ราคาไม่มีความแน่นอนหรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ทำให้ตลาดมีปริมาณการซื้อขาย (Volume) ต่ำ นั่นแสดงว่า ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะกับการเข้าเทรด เพราะอาจเจอสัญญาณหลอกได้ค่ะ (Divergence)


แนะนำ 7 Price Pattern ยอดนิยมสำหรับเหล่าเทรดเดอร์

คุณน้าขอแนะนำ 7 Price Pattern ยอดนิยมสำหรับเหล่าเทรดเดอร์ เพื่อให้เทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ ให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง 7 รูปแบบ Price Pattern Forex มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. Double Top
 2. Double Botton
 3. Head and Shoulder
 4. Ascending Triangle
 5. Descending Triangle
 6. Flag
 7. Wedge

⭐ Price Pattern ยอดนิยม : Double Top

Price Pattern ยอดนิยม : Double Top

Double Top คือ กราฟในรูปแบบราคาเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern) โดยมีจุดสังเกต คือ กราฟราคามีการปรับตัวขึ้นไป เพื่อทดสอบแนวต้าน 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นรูปตัว M Shape แสดงให้เห็นว่า กราฟราคาเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงนั่นเอง

⭐ Price Pattern ยอดนิยม : Double Button

Price Pattern ยอดนิยม : Double Button

Double Button คือ กราฟในรูปแบบราคาเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern) โดยมีจุดสังเกต คือ กราฟราคามีการปรับตัวลง เพื่อทดสอบแนวรับ 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับได้ ทำให้เกิดจุดต่ำสุด 2 จุด และหากราคาทะลุเส้น Neckline ขึ้นไปได้ จะแสดงให้เห็นว่า กราฟราคาเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น โดยปกติแล้ว Double Button จะมีลักษณะเป็นรูปตัว W Shape ค่ะ

⭐ Price Pattern ยอดนิยม : Head and Shoulder

Price Pattern ยอดนิยม : Head and Shoulder

Head and Shoulder คือ กราฟในรูปแบบราคาเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern) โดยมีจุดสังเกต คือ กราฟราคาจะปรับตัวขึ้นในลักษณะของไหล่-หัว-ไหล่ ซึ่งหากราคามีการทะลุแนวรับและหลุดเส้น (Neckline) จะแสดงให้เห็นว่า กราฟราคามีแนวโน้มกลับตัวลง นอกจากนี้ Head and Shoulders ยังสามารถปรับแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นได้ค่ะ โดยเราจะเรียกว่า Inverse Head and Shoulder

⭐ Price Pattern ยอดนิยม : Ascending Triangle

Price Pattern ยอดนิยม : Ascending Triangle

Ascending Triangle คือ กราฟในรูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern) โดยมีจุดสังเกต คือ กราฟราคาจะปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีการพักตัวในระยะหนึ่ง หากราคาสามารถทะลุแนวต้านเพื่อวิ่งขึ้นมาด้านบนได้ จะแสดงให้เห็นว่า กราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

⭐ Price Pattern ยอดนิยม : Descending Triangle

Price Pattern ยอดนิยม : Descending Triangle

Descending Triangle คือ กราฟในรูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern) โดยมีจุดสังเกต คือ กราฟราคาจะปรับตัวลดลงและมีการพักตัวในระยะหนึ่ง หากราคาสามารถทะลุแนวรับลงไปได้จะแสดงให้เห็นว่า กราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง

⭐ Price Pattern ยอดนิยม : Flag

Price Pattern ยอดนิยม : Flag

Flag คือ กราฟในรูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern) ที่มีลักษณะคล้ายธงปลิวไปมา โดยรูปแบบของ Flag จะประกอบไปด้วยแท่งราคา 5-15 แท่ง ซึ่งมีจุดสังเกต ดังนี้ค่ะ

 • Bullish Flag : ราคาจะมีการสวิงอยู่ในกรอบ อีกทั้งยังทำการ High และ Low ต่ำลงเรื่อย ๆ หลังจากนั้นกราฟจะไปทำการทดสอบแนวต้านอีกครั้ง หากกราฟสามารถทะลุ Breakout ขึ้นไปได้ เทรดเดอร์ก็จะหาจังหวะในการเข้าซื้อทันที
 • Bearish Flag : ราคาจะมีการสวิงอยู่ในกรอบ อีกทั้งยังทำการ High และ Low สูงเรื่อย ๆ หลังจากนั้นกราฟจะไปทำการทดสอบแนวรับอีกครั้ง หากกราฟสามารถทะลุ Breakout ลงไปได้ เทรดเดอร์ก็จะหาจังหวะในการเทขายทันที

⭐ Price Pattern ยอดนิยม : Wedge

Price Pattern ยอดนิยม : Wedge

Wedge หรือรูปแบบลิ่ม คือ รูปแบบการกลับตัวหรือเปลี่ยนทิศทาง ที่มีลักษณะเป็น Sideway Up หรือ Sideway Down ค่ะ ซึ่งมีจุดสังเกต ดังนี้ค่ะ

 • Rising Wedge : เป็นรูปแบบลิ่มในแนวโน้มขาขึ้น เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นแนวโน้มขาลง
 • Falling Wedge : เป็นรูปแบบลิ่มในแนวโน้มขาลง เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้น

*หมายเหตุ : Price Pattern เป็นเครื่องมือที่ช่วยคาดการณ์พฤติกรรมของราคาเท่านั้น ไม่ได้การันตีว่าคุณจะมีโอกาสในการสร้างผลกำไร 100% เนื่องจากการเทรดที่ดีต้องอาศัยปัจจัยทางเทคนิคอื่น ๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ หรือการหา Price Action เป็นต้น

และสำหรับใครที่สนใจหนังสือ Forex PDF สอนใช้ Indicator Forex ขั้นเทพ ต้อนรับปี 2024 โดยคุณน้าและ Traderbobo ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ในการเทรด Forex เพิ่มขึ้น โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

Tip เส้น Neckline มีความสำคัญอย่างไร?

เส้น Neckline คือ เส้นที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านของ Price Pattern ค่ะ ซึ่งหากราคาเกิดการทะลุผ่านเส้น Neckline ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นั่นก็แสดงว่า แนวโน้มของราคามีโอกาสเคลื่อนไปทิศทางนั้น


ข้อดี-ข้อจำกัดของ Price Pattern

ข้อดี

 • ใช้หาจุดกลับตัวได้ดีมากขึ้น
 • ใช้หาพฤติกรรมของราคาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยหาจุดเข้า-ออกของตลาดได้อย่างแม่นยำ
 • เป็นตัวช่วยยืนยันสัญญาณจากเทคนิคอื่น ๆ เช่น การใช้อินดิเคเตอร์ เป็นต้น
 • สามารถคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ข้อจำกัด

 • ใช้ไม่ได้ผลดีกับ Time Frame ระยะสั้น เพราะราคาผันผวนค่อนข้างมาก
 • ไม่เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่ เพราะมีเทคนิคค่อนข้างเยอะ
 • การวิเคราะห์ Price Pattern สามารถมองได้หลายรูปแบบ ทำให้สัญญาณอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้


Continuation Pattern คืออะไร?

Continuation Pattern หรือรูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง คือ รูปแบบกราฟ เมื่อราคาวิ่งขึ้นหรือลงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน นั่นจะเป็นการยืนยันว่า กราฟราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดิม

Price Pattern กลับตัวมีชื่อว่าอะไร?

Price Pattern กลับตัว หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Reversal Pattern คือ รูปแบบที่ราคาเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มจากทิศทางเดิม ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง เป็นต้น

Price Pattern Flag คืออะไร?

Price Pattern Flag คือ กราฟในรูปแบบราคาทิศทางต่อเนื่อง (Continuation Pattern) ที่มีลักษณะคล้ายธงปลิวไปมา โดยรูปแบบของ Flag จะประกอบไปด้วยแท่งราคา 5-15 แท่งด้วยกันค่ะ ซึ่ง Price Pattern Flag สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. Bullish Flag (แนวโน้มขาขึ้น) และ 2. Bearish Flag (แนวโน้มขาลง)

Price Pattern ยอดนิยม มีอะไรบ้าง?

คุณน้าขอแนะนำ Price Pattern ยอดนิยม ได้แก่ Double Top, Double Botton, Head and Shoulder, Ascending Triangle, Descending Triangle, Flag และ Wedge

แพทเทิร์นกราฟ คืออะไร?

แพทเทิร์นกราฟ คือ รูปแบบของกราฟที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ไปมา


สรุป Price Pattern

ที่กล่าวถึงไปข้างต้นนี้คือ รูปแบบกราฟหรือรูปแบบราคา (Price Pattern) ที่ช่วยทำนายอนาคตได้ โดยอ้างอิงจากสถิติที่ผ่านมาเพื่อศึกษาหาแนวโน้มราคาต่อไปในอนาคตค่ะ อย่างไรก็ตาม Price Pattern ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสูตรตายตัวเสมอไปค่ะ เพราะแต่ละคนก็มีสไตล์การเทรดและมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการลงทุนทุกครั้งอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนทุกครั้งนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานคุณน้าพาเทรดค่ะ

และในบทความหน้า คุณน้าจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องมือใด อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ForexinThai, ForexLand, City Index และ Traderbobo


สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

คุณหลาน
คุณหลาน
Recent Post
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม หลังราคาทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!
กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม? หลังทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!

คุณน้าจะพาทุกคนไปศึกษาการลงทุนกองทุนทองคำที่นักลงทุนมือใหม่ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำอีกด้วย

เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024
เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024

ในวันนี้คุณน้าจะมานำเสนอเทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก พร้อมเจาะคุณสมบัติเด่น ๆ ของ IUX ว่ามีอะไรบ้าง? !