5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023 : ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง น่าลงทุนไหม?

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023 : ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง น่าลงทุนไหม?
Table of Contents

ช่วงนี้คุณน้าเห็น Content เกี่ยวกับเงินฝากดอกเบี้ยสูงค่อนข้างเยอะ ซึ่งส่วนมากก็มีการจำกัดวงเงินหรือระยะเวลาในการฝากถอน แต่ทราบหรือไม่คะว่า ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารใหญ่ ๆ ในไทยส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ 0.13 – 0.55% เท่านั้น ถือว่าต่ำมาก ๆ เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อค่ะ อีกทั้ง จะถอนแต่ละทีก็ค่อนข้างลำบาก ดังนั้น คุณน้าจึงอยากแนะนำกองทุนรวมตลาดเงินเผื่อเป็นตัวเลือกให้ทุกคนค่ะ แต่มันจะดีจริงไหม แล้วน่าลงทุนหรือไม่ ไปติดตามกันค่ะ!

กองทุนรวมตลาดเงินคืออะไร?

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก, พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง, คุณภาพดี และความเสี่ยงต่ำค่ะ ซึ่งมีเกณฑ์ในการกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อกำหนดให้กองทุนมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ทั้งด้านทรัพย์สินและระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุนค่ะ

ดังนั้น กองทุนรวมตลาดเงินจึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี เพราะต้องการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน ผลตอบแทนของกองทุนรวมตลาดเงินโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 – 2.5 % ขึ้นอยู่กับนโยบายและประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนค่ะ


กองทุนรวมตลาดเงินมีกี่ประเภท?

โดยปกติแล้ว กองทุนรวมตลาดเงินจะมี 2 ประเภท ได้แก่

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023 : ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง น่าลงทุนไหม?

1. กองทุนรวมตลาดเงิน (ตราสารหนี้ภาครัฐ) 

กองทุนรวมตลาดเงิน (ตราสารหนี้ภาครัฐ) เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักค่ะ

2. กองทุนรวมตลาดเงิน (ทั่วไป) 

กองทุนรวมตลาดเงิน (ทั่วไป) เป็นกองทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการกระจายการลงทุนทั้งในพันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้เอกชนของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดี และเงินฝากของสถาบันการเงินค่ะ


กองทุนรวมตลาดเงินต่างกับกองทุนรวมตราสารหนี้อย่างไร?

ในเมื่อกองทุนรวมตลาดเงินก็เน้นลงทุนในตราสารหนี้ แล้วมันต่างกับกองทุนรวมตราสารหนี้อย่างไรกันนะ? คำตอบก็คือ 

ข้อกำหนดเฉพาะของกองทุน

อย่างที่กล่าวไปว่า กองทุนรวมตลาดเงินเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูง ซึ่งการจะทำให้มีคุณสมบัติดังกล่าว จำเป็นต้องมีเกณฑ์หรือข้อกำหนดเฉพาะที่ค่อนข้างเข้มงวดในการลงทุนค่ะ ทั้งอันดับความน่าเชื่อถือ, คุณภาพของตราสารหนี้, ปริมาณสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่ถือครอง ตลอดจนอายุคงเหลือของตราสารหนี้ค่ะ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีเกณฑ์ไม่เข้มงวดนัก

ความผันผวน

ด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินมีความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น จึงทำให้กองทุนประเภทนี้มีความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยตามไปด้วยค่ะ เพราะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยในตลาดค่อนข้างน้อยนั่นเองค่ะ

ระยะเวลาในการลงทุน

อีกอย่างที่ทำให้กองทุนรวมตลาดเงินแตกต่างจากกองทุนรวมตราสารหนี้ คือ ระยะเวลาในการลงทุนค่ะ เพราะกองทุนรวมตลาดเงินจะลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี (หรือ 397 วัน) อีกทั้ง ยังต้องมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่นักลงทุน แตกต่างจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลานั่นเองค่ะ

กองทุนรวมตลาดเงินเหมาะกับใคร?

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023 : ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง น่าลงทุนไหม?

เราจะเห็นว่า กองทุนรวมตลาดเงินเป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนไม่สูงนัก เรียกว่ามีความใกล้เคียงกับเงินฝากดอกเบี้ยสูงส่วนใหญ่เลยค่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วกองทุนรวมตลาดเงินดีไหม และเหมาะกับใครกันนะ? ไปดูกันค่ะ

 • ผู้ที่ต้องการพักเงินในระยะสั้น หรือมีเป้าหมายในระยะสั้น
 • ผู้ที่ต้องการสภาพคล่องสูง เพราะกองทุนรวมตลาดเงินใช้เวลาซื้อขายเพียงไม่กี่วันทำการแล้วแต่นโยบายของกองทุน แตกต่างจากการฝากประจำ หรือการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงค่ะ
 • ผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ
 • ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุน ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการสูญเสียเงินต้นค่ะ

กองทุนรวมตลาดเงินเสี่ยงไหม?

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง แล้วกองทุนรวมตลาดเงินเสี่ยงไหมนะ? ต้องบอกว่า กองทุนรวมตลาดเงินถือเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยอยู่ที่ระดับ 1 เท่านั้นค่ะ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีการกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ค่อนข้างเข้มงวดเพื่อจำกัดความเสี่ยง อย่างไรก็ดี มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างในด้านตลาดและความคุ้มค่าค่ะ แต่ก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกองทุนหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ค่ะ

นอกจากปัจจัยในข้างต้นแล้ว ความเสี่ยงอีกข้อที่ไม่ควรมองข้ามเลย คือ ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ค่ะ เพราะแม้แต่ตราสารหนี้ที่มีเครดิตดี ๆ ก็ยังสามารถประสบปัญหาได้ ดังนั้น กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มดังกล่าวก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้น อย่าลืมติดตามข้อมูลและดูรายละเอียดของกองทุนกันด้วยนะคะ

จุดเด่นและข้อจำกัดของกองทุนรวมตลาดเงิน

หากจะให้สรุปจุดเด่นและข้อจำกัดของกองทุนรวมตลาดเงิน สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ

จุดเด่น

 • ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินบัญชีออมทรัพย์
 • ได้รับผลตอบแทนทันทีเมื่อขายหน่วยลงทุน
 • กำไรจากการขายหน่วยลงทุนไม่เสียภาษี
 • ใช้เงินลงทุนต่ำ น้อยสุดเพียง 1 บาทเท่านั้น
 • ความเสี่ยงต่ำมาก เมื่อเทียบกับกองทุนหรือการลงทุนประเภทอื่น
 • สภาพคล่องสูงกว่าการฝากประจำหรือการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง สามารถซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้

ข้อจำกัด

 • มีค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน
 • ผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ และมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับนโยบายและความสามารถของผู้จัดการกองทุน
 • ใช้เวลาในการซื้อขายแล้วแต่นโยบายของกองทุน ส่วนมากอยู่ที่ 1 วันทำการ ประมาณว่าขายวันนี้ พรุ่งนี้ได้เงินค่ะ
 • มีความเสี่ยงในการลงทุนอยู่บ้าง แม้จะน้อยมากเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ

เลือกกองทุนรวมตลาดเงินอย่างไรให้ถูกใจ

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023 : ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง น่าลงทุนไหม?

เห็นแบบนี้แล้ว บางคนอาจสนใจมาพักเงินกับกองทุนรวมตลาดเงิน แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไร คุณน้ามีเทคนิคการเลือกกองทุนรวมตลาดเงินอย่างไรให้ถูกใจมากฝากค่ะ

1. ดูนโยบายในการลงทุน

ไม่ใช่กองทุนรวมตลาดเงินทุกกองจะเหมือนกันค่ะ ดังนั้น เราจึงควรตรวจสอบนโยบายในการลงทุนจากหนังสือชี้ชวน (Fund Fact Sheet) ว่า กองทุนนั้นมีวัตถุประสงค์, กลยุทธ์ และสัดส่วนในการลงทุนอย่างไร เพราะวัตถุประสงค์การลงทุนที่ต่างกันจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ต่างกันในท้ายที่สุดค่ะ ดังนั้น เราจึงควรเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง และเลือกกองทุนที่ตรงกับความต้องการและข้อจำกัดของเราที่สุดค่ะ

2. ดูค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน

นอกจากนโยบายการลงทุนที่ต้องใส่ใจแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เพราะหากกองทุนนั้นมีค่าธรรมเนียมสูง แต่ผลตอบแทนต่ำก็อาจจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนได้นั่นเองค่ะ

3. ดูขั้นต่ำในการลงทุน

สุดท้าย คือ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ใช้ในการลงทุนค่ะ เพราะกองทุนแต่ละกองมีการกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนแตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงควรเลือกกองทุนรวมที่ใช้เงินลงทุนเหมาะสมกับตัวเอง ไม่มากจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นเองค่ะ


แนะนำ 5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023

เราจะทราบได้อย่างไรว่า กองทุนรวมตลาดเงินที่ไหนดี? ดังนั้น คุณน้าจะมาแนะนำ 5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี ประจำปี 2023 กันค่ะ แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลล่าสุดในเดือนสิงหาคมเท่านั้น ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง ผลตอบแทนในอดีตก็ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้ ดังนั้น คุณน้าหวังว่าทุกคนจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเท่านั้นนะคะ เพราะยังไงทุกคนก็ต้องเลือกกองทุนที่เหมาะสมด้วยตัวเองค่ะ

1. T-CASH

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH)

บลจ. : EASTSPRING

ลงทุนขั้นต่ำ : 1 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน : 0.46% (ผลตอบแทน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2023)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เก็บจริง : 0.32% ต่อปี

2. LHMMPVD

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHMMPVD)

บลจ. : LHFUND

ลงทุนขั้นต่ำ : 1 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน : 0.42% (ผลตอบแทน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2023)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เก็บจริง : 0.24% ต่อปี

3. TCMFENJOY

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (TCMFENJOY)

บลจ. : UOBAM

ลงทุนขั้นต่ำ : 1 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน : 0.42% (ผลตอบแทน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2023)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เก็บจริง : 0.14% ต่อปี

4. LHTREASURY-L

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (LHTREASURY-L)

บลจ. : LHFUND

ลงทุนขั้นต่ำ : 1 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน : 0.40% (ผลตอบแทน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2023)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เก็บจริง : 0.08% ต่อปี

5. SCBTMFPLUS-E

5 กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนดี 2023

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน E (SCBTMFPLUS-E)

บลจ. : SCBAM

ลงทุนขั้นต่ำ : 1 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน : 0.46% (ผลตอบแทน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2023)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เก็บจริง : 0.1% ต่อปี

สรุปกองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมตลาดเงินจัดเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยอยู่ที่ระดับ 1 เท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนนี้ต่ำมาก คือ การกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจำกัดความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่องอย่างเข้มงวด ทำให้มันกลายเป็นเสน่ห์และจุดเด่นของกองทุนประเภทนี้ค่ะ 

สรุปแล้ว กองทุนรวมตลาดเงินดีไหมนะ? คำตอบ คือ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการลงทุนค่ะ เพราะหากคุณต้องการพักเงินในช่วงเวลาหนึ่ง กองทุนรวมตลาดเงินถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน แต่หากคุณต้องการลงทุนในระยะยาว กองทุนดังกล่าวอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมเท่าไหร่ค่ะ แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนมีความเสี่ยง อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนกันด้วยนะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : SET Invest, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ Wealthmagik

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม หลังราคาทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!
กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม? หลังทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!

คุณน้าจะพาทุกคนไปศึกษาการลงทุนกองทุนทองคำที่นักลงทุนมือใหม่ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำอีกด้วย

เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024
เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024

ในวันนี้คุณน้าจะมานำเสนอเทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก พร้อมเจาะคุณสมบัติเด่น ๆ ของ IUX ว่ามีอะไรบ้าง? !