เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี เปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นไทยค่าธรรมเนียมถูก ไม่มีขั้นต่ำ 2024

เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี เปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นไทยค่าธรรมเนียมถูก ไม่มีขั้นต่ำ 2024
Table of Contents

อยากซื้อหุ้น แต่จะเลือกโบรกเกอร์หุ้นไหนดี? มีโบรกเกอร์ไหนค่าธรรมเนียมถูก ไม่มีขั้นต่ำบ้างนะ วันนี้ คุณน้าจะพาไปดูค่าธรรมเนียมของแต่ละโบรกเกอร์กันค่ะว่าเป็นยังไง จะมีโบรกเกอร์ไหนน่าสนใจบ้างนะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะ

ซื้อหุ้นได้ที่ไหน ?

นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นไทยได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ค่ะ

  • เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโบรกเกอร์ที่ใช้บริการ
  • เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Streaming
  • ช่องทางอื่น ๆ ที่โบรกเกอร์ให้บริการ

แต่อย่างไรก็ดี นักลงทุนจะต้องมี “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” ที่เปิดกับโบรกเกอร์ก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ

โบรกเกอร์หุ้น คืออะไร ?

โบรกเกอร์ คือ นายหน้าหรือบริษัทที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุน ซึ่งหุ้นก็ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โบรกเกอร์ให้บริการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์นั่นเองค่ะ

เปิดพอร์ตหุ้นใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ถ้าอยากเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือพอร์ตหุ้น สิ่งที่เราต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
  3. หน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง (Statement) 3 เดือน

แต่อย่างไรก็ดี เอกสารที่ใช้ในการเปิดพอร์ตของแต่ละโบรกเกอร์อาจแตกต่างกันค่ะ เพราะฉะนั้น อย่าลืมไปตรวจสอบข้อมูลกับโบรกเกอร์ที่ตัวเองต้องการใช้บริการกันนะคะ

ข้อควรรู้ก่อนเปิดพอร์ตหุ้น : การสมัครเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น ผู้ทำรายการ (นักลงทุน) จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะ

3 ขั้นตอนเปิดพอร์ตหุ้นง่าย ๆ มือใหม่ทำตามได้ !

1. เลือกโบรกเกอร์หุ้นที่ต้องการเปิดพอร์ต

หากทุกคนมีโบรกเกอร์ที่ต้องการเปิดพอร์ตแล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโบรกเกอร์ จากนั้นเริ่มเปิดบัญชีซื้อขาย

2. กรอกข้อมูลและยืนยันตัวตน

จากนั้น กรอกข้อมูลส่วนตัว ยืนยันอีเมล และยืนยันตัวตนด้วยเอกสารดังข้างต้นเลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว

3. รออนุมัติ

หลังจากที่เราทำตามขั้นตอนแล้วก็รอการอนุมัติจากโบรกเกอร์ ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาและจัดส่งเลขที่บัญชี, Username, วงเงินที่ได้อนุมัติ และคู่มือในการใช้งานไม่เกิน 1 สัปดาห์ สูงสุดไม่เกิน 3 สัปดาห์ค่ะ


วิธีเลือกโบรกเกอร์ โบรกเกอร์หุ้นไหนดี ?

เป็นธรรมดาที่เราจะมองหาผู้ให้บริการที่ดีที่สุด แต่การจะดูว่าโบรกเกอร์ไหนดีนั้น มีเกณฑ์ที่ควรนำมาพิจารณา ดังนี้ค่ะ

1. ดูการกำกับดูแล

โบรกเกอร์จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะคอยกำกับดูแลตลาดทุน ทั้งสินค้า/บริการ และผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างถูกต้องค่ะ

2. ดูค่าธรรมเนียม

เราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าให้แก่โบรกเกอร์ในการใช้บริการ ซึ่งจะมีอัตราการเรียกเก็บที่แตกต่างกันแล้วแต่โบรกเกอร์ โดยค่าธรรมเนียม 2 ส่วนหลัก ๆ ที่ควรนำมาพิจารณา คือ

  • ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย : จำนวนเงินที่นักลงทุนจะต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์เมื่อซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่โบรกเกอร์ระบุต่อการลงทุน 10,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ : จำนวนเงินที่นักลงทุนจะต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์เมื่อมีการซื้อขายต่อวัน

3. ดูผลิตภัณฑ์ที่ให้ซื้อขาย

โบรกเกอร์แต่ละรายมีการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเราต้องการลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ ควรจะตรวจสอบกับโบรกเกอร์ก่อนตัดสินใจเปิดใช้บริการค่ะ

4. ดูเครื่องมือการซื้อขายที่ให้บริการ

เครื่องมือการซื้อขายที่โบรกเกอร์อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งานที่แตกต่างกันตามไปด้วย ดังนั้น อย่าลืมตรวจสอบเครื่องมือที่โบรกเกอร์ให้บริการกันด้วยนะคะ

5. ดูการให้บริการหลังการขาย

สุดท้าย คือ การให้บริการหลังการขาย ทั้งในแง่ของการจัดส่งเอกสาร, การดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขาย, การแจ้งเตือนต่าง ๆ ตลอดจนบทวิเคราะห์และสื่อการสอนที่โบรกเกอร์มอบให้แก่ลูกค้านั้นเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้นค่ะ


เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี เปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นไทย 2024

ปัจจุบัน มีโบรกเกอร์หุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดให้บริการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้น 32 บริษัท ดังนี้ค่ะ

โบรกเกอร์หุ้นชื่อบริษัทผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ
หุ้นอนุพันธ์กองทุน
AIRAบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ASLบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASPSบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
BLSบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BYDบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
CGS-CIMBบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
DAOLSECบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DBSVบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
FSSบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
GLOBLEXบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
INVXบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
IVGบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
KCSบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
KGIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KINGSFORDบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
KKPSบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
KSบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KSSบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
KTXบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
LHSบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LIBบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
MSTบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PIบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
PSTบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
RHBSบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SBITOบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
TISCOบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
TNSบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
TRINITYบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
UOBKHSTบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
YUANTAบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
Zบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นค่าธรรมเนียมถูก ไม่มีขั้นต่ำ 2024

เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี เปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นไทยค่าธรรมเนียมถูก ไม่มีขั้นต่ำ 2024

เปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นค่าธรรมเนียมถูก มีขั้นต่ำ 2024

เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี เปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นไทยค่าธรรมเนียมถูก มีขั้นต่ำ 2024

เปรียบเทียบเครื่องมือการซื้อขายของโบรกเกอร์หุ้นใน Streaming

โบรกเกอร์หุ้นConditional OrderDCA OrderStock ScreenerTechnical Chart
AIRA
ASL
ASPS
BLS
BYD
CGS-CIMB
DAOLSEC
DBSV
FSS
GLOBLEX
INVX
IVG
KCS
KGI
KINGSFORD
KKPS
KS
KSS
KTX
LHS
LIB *
MST
PI
PST
RHBS
SBITO
TISCO
TNS
TRINITY
UOBKHST
YUANTA
Z

*หมายเหตุ ไม่รองรับการใช้งานบนแอป Streaming


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโบรกเกอร์หุ้น

โบรกเกอร์ได้เงินจากอะไร ?

ในการให้บริการซื้อขายหุ้นนั้น โบรกเกอร์จะได้รับ “ค่าธรรมเนียม” หรือที่เรียกว่า “ค่านายหน้า” จากการที่นักลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์เป็นผลตอบแทนค่ะ 

เริ่มต้นเล่นหุ้นใช้เงินกี่บาท ?

หลายคนอาจจะคิดว่า การลงทุนในหุ้นนั้นต้องใช้เงินเยอะ ทำให้ไม่กล้าลงทุน แต่ความจริงแล้วมีเงินไม่ถึง 1,000 บาท ก็สามารถซื้อหุ้นได้ค่ะ หากหุ้นที่สนใจมีราคาต่อหน่วยต่ำก็จะทำให้ต้นทุนที่ใช้น้อยลง แต่อย่างไรก็ดี อย่าลืมศึกษาข้อมูลของหุ้นนั้น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนกันด้วยนะคะ

ซื้อหุ้น 1 หน่วยหุ้นได้ไหม ?

หากราคาต่อหน่วยหุ้นค่อนข้างสูง ทำให้เราไม่สามารถซื้อหุ้นแบบ Board Lot (100 หน่วยหุ้น) ได้ จะสามารถซื้อหุ้นเพียงแค่ 1 หน่วยได้หรือไม่ คำตอบ คือ ได้ค่ะ ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นตั้งแต่ 1 – 99 หน่วยหุ้น หรือที่เรียกว่า “เศษหุ้น (Odd Lot)” ได้ผ่าน Streaming ค่ะ


สรุปเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี

จากตารางการเปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นด้านบน ทุกคนจะเห็นว่า รายละเอียดต่าง ๆ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ในด้านของค่าธรรมเนียมก็ทำให้เราตัดตัวเลือกไปได้เยอะเลยค่ะ อย่าลืมนะคะว่า ค่าธรรมเนียมจะถูกเก็บเมื่อเราซื้อขาย ยิ่งถ้าใครทำรายการบ่อย ๆ ทั้งการ DCA หรือการซื้อขายเพื่อทำกำไร โบรกเกอร์ค่าธรรมเนียมต่ำก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Settrade และ Stock JourNoey

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
ทำความรู้จักหุ้นธนาคาร พร้อมเปิดโผ 6 หุ้นธนาคารกลุ่มยั่งยืนปี 2567
หุ้นธนาคาร คืออะไร ? พร้อมเปิด 6 หุ้นธนาคารกลุ่มยั่งยืน 2567

ทำความรู้จัก “หุ้นธนาคาร” จะมีจุดเด่นและความเสี่ยงในการลงทุนด้านใดบ้างวันนี้คุณน้าได้รวบรวมมาแล้วพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะ

วิเคราะห์ราคาทองคำ
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,395 / 2,410 / 2,426
แนวรับ : 2,3 / 2,345 / 2,335