Technical

วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,320 / 2,325 / 2,345
แนวรับ : 2,307 / 2,290 / 2,275

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,310 / 2,325 / 2,345
แนวรับ : 2,300 / 2,280 / 2,270

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,325 / 2,335 / 2,350
แนวรับ : 2,310 / 2,295 / 2,280

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 29 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทมรนที่ 29 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,340 / 2,355 / 2,370
แนวรับ : 2,315 / 2,295 / 2,280

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 26 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,333 / 2,355 / 2,370
แนวรับ : 2,315 / 2,295 / 2,280

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 24 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,333 / 2,355 / 2,370
แนวรับ : 2,315 / 2,295 / 2,280

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 18 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,380 / 2400 / 2,430
แนวรับ : 2,365 / 2,345 / 2,325

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,325 / 2,335 / 2,350
แนวรับ : 2,310 / 2,295 / 2,280

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 29 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทมรนที่ 29 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,340 / 2,355 / 2,370
แนวรับ : 2,315 / 2,295 / 2,280

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 26 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,333 / 2,355 / 2,370
แนวรับ : 2,315 / 2,295 / 2,280

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 24 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,333 / 2,355 / 2,370
แนวรับ : 2,315 / 2,295 / 2,280

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 18 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,380 / 2400 / 2,430
แนวรับ : 2,365 / 2,345 / 2,325

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 5 เมษายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,290 / 2,305 / 2,320
แนวรับ : 2,270 / 2,255 / 2,235

Read More »