Technical

Trading101: 4 จิตวิทยาในการเทรด (Trading Psychology)

มีสกิลมากมายที่เราต้องใช้ในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นสกิลการใช้เครื่องมือต่างๆ สกิลการมองรูปแบบกราฟ หรือแม้กระทั่งสกิลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสกิลที่มีความสำคัญอันดับต้นในการเทรด และในอีกสกิลที่ทางคุณน้าพาเทรดอยากจะพาทุกคนมาดูอีกก็คือ สกิลจิตวิทยานั่นเองค่ะ

Read More »

Trading101: 4 จิตวิทยาในการเทรด (Trading Psychology)

มีสกิลมากมายที่เราต้องใช้ในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นสกิลการใช้เครื่องมือต่างๆ สกิลการมองรูปแบบกราฟ หรือแม้กระทั่งสกิลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสกิลที่มีความสำคัญอันดับต้นในการเทรด และในอีกสกิลที่ทางคุณน้าพาเทรดอยากจะพาทุกคนมาดูอีกก็คือ สกิลจิตวิทยานั่นเองค่ะ

Read More »