Technical

วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 25 มิถุนายน 2567

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 25 มิถุนายน 2567

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 25 มิถุนายน 2567 คาดการณ์ว่า ราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงแนวต้านที่บริเวณ 2,335-2,345 ได้เลยค่ะ

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

เมื่อวานนี้ราคาทองคำปิด -1 ดอลลาร์ หลังตลาดไม่มีแรงซื้อขายเข้ามาจากทางฝั่งสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นวันหยุดเนื่องในวัน Juneteeth ค่ะ

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,305 / 2,315 / 2,330
แนวรับ : 2,285 / 2,280 / 2,270

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 6 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,350 / 2,360 / 2,370
แนวรับ : 2,330 / 2,315 / 2,305

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 5 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,350 / 2,360 / 2,370
แนวรับ : 2,330 / 2,315 / 2,305

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,350 / 2,360 / 2,390
แนวรับ : 2,325 / 2,310 / 2,290

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,395 / 2,410 / 2,426
แนวรับ : 2,3 / 2,345 / 2,335

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 25 มิถุนายน 2567

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 25 มิถุนายน 2567

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 25 มิถุนายน 2567 คาดการณ์ว่า ราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงแนวต้านที่บริเวณ 2,335-2,345 ได้เลยค่ะ

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

เมื่อวานนี้ราคาทองคำปิด -1 ดอลลาร์ หลังตลาดไม่มีแรงซื้อขายเข้ามาจากทางฝั่งสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นวันหยุดเนื่องในวัน Juneteeth ค่ะ

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,305 / 2,315 / 2,330
แนวรับ : 2,285 / 2,280 / 2,270

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 6 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,350 / 2,360 / 2,370
แนวรับ : 2,330 / 2,315 / 2,305

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 5 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,350 / 2,360 / 2,370
แนวรับ : 2,330 / 2,315 / 2,305

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,350 / 2,360 / 2,390
แนวรับ : 2,325 / 2,310 / 2,290

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,395 / 2,410 / 2,426
แนวรับ : 2,3 / 2,345 / 2,335

Read More »
วิเคราะห์ราคาทองคำ

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,375 / 2,385 / 2,400
แนวรับ : 2,360 / 2,345 / 2,335

Read More »