Technical

Trading 101 : 4 จิตวิทยาในการเทรด (Trading Psychology) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

มีสกิลมากมายที่เราต้องใช้ในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นสกิลการใช้เครื่องมือต่างๆ สกิลการมองรูปแบบกราฟ หรือแม้กระทั่งสกิลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสกิลที่มีความสำคัญอันดับต้นในการเทรด และในอีกสกิลที่ทางคุณน้าพาเทรดอยากจะพาทุกคนมาดูอีกก็คือ สกิลจิตวิทยานั่นเองค่ะ

Read More »

Trading 101 : 4 จิตวิทยาในการเทรด (Trading Psychology) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

มีสกิลมากมายที่เราต้องใช้ในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นสกิลการใช้เครื่องมือต่างๆ สกิลการมองรูปแบบกราฟ หรือแม้กระทั่งสกิลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสกิลที่มีความสำคัญอันดับต้นในการเทรด และในอีกสกิลที่ทางคุณน้าพาเทรดอยากจะพาทุกคนมาดูอีกก็คือ สกิลจิตวิทยานั่นเองค่ะ

Read More »