หุ้นธนาคาร คืออะไร ? พร้อมเปิด 6 หุ้นธนาคารกลุ่มยั่งยืน 2567

ทำความรู้จักหุ้นธนาคาร พร้อมเปิดโผ 6 หุ้นธนาคารกลุ่มยั่งยืนปี 2567
Table of Contents

วันนี้คุณน้าจะพามาทำความรู้จัก “หุ้นธนาคาร” หรือหุ้นกลุ่มแบงก์ กันค่ะ จะมีจุดเด่นและความเสี่ยงในการลงทุนด้านใดบ้าง ถ้าหากอยากลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้จะพิจารณาจากอะไร หรือควรจะลงทุนในหุ้นตัวไหนดี หากใครที่กำลังเริ่มลงทุนหรืออยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร วันนี้คุณน้าได้รวบรวมข้อมูลมาให้อ่านแล้วค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

หุ้นธนาคารคืออะไร ?

หุ้นธนาคาร คือ หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และประกอบกิจการเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ โดยการลงทุนในหุ้นธนาคารจะได้รับผลตอบแทนเป็นการปันผลในรูปแบบต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งส่วนต่างของราคาหุ้นนั่นเองค่ะ

ลงทุนในหุ้นธนาคารควรพิจารณาจากอะไร ?

ในการเลือกลงทุนสินทรัพย์แต่ละตัวก็ต้องมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนการลงทุนเสมอ ในส่วนของหุ้นธนาคารก็มีเช่นกันค่ะ สำหรับปัจจัยที่ควรพิจารณาในการลงทุนหุ้นธนาคารก็มีดังนี้ค่ะ

 • ผลประกอบการของบริษัท

 • แผนการดำเนินงานของบริษัทที่จะลงทุน

 • มูลค่าหุ้นในปัจจุบัน

 • นโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการเงิน นโยบายการลงทุน หรือแผนเศรษฐกิจ เป็นต้น

 • ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หรือแม้แต่ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ

ทำไมหุ้นธนาคารถึงน่าสนใจ ?

คุณน้ามองว่าในส่วนของหุ้นธนาคารจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในทุก ๆ ปี และยังมีสภาพคล่องที่สูง อีกทั้งการลงทุนในหุ้นธนาคารยังถือเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ทำให้หุ้นธนาคารถือเป็นหุ้นอีกกลุ่มที่น่าลงทุนค่ะ 

หุ้นธนาคารจ่ายปันผลอย่างไร ?

   การจ่ายเงินปันผลของหุ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้ค่ะ

1. การจ่ายปันผลทั่วไป

 • การจ่ายปันผลเป็นเงินสด

การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสด นักลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งเงินส่วนนี้จะมาจากกำไรของบริษัทค่ะ

 • การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

เงินปันผลที่นักลงทุนได้รับจะอยู่ในรูปแบบของหุ้น ซึ่งแตกต่างจากการจ่ายปันผลเป็นเงินสดนั่นเองค่ะ

2. การจ่ายปันผลตามช่วงเวลา

โดยปกติแล้ว การจ่ายปันผลตามช่วงเวลาจะแบ่งได้ 2 ช่วง ดังนี้ค่ะ

 • การจ่ายปันผลประจำปี

ธนาคารจะจ่ายให้กับนักลงทุนทุกปีหลังปิดงบการเงิน ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลก็จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ และนโยบายของบริษัทค่ะ

 • การจ่ายปันผลระหว่างกาล

ธนาคารจะจ่ายให้นักลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินปันผลประจำปีค่ะ โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไรมาก หรือเมื่อบริษัทต้องการที่จะระดมทุนเพิ่มเติมค่ะ 

3 ขั้นตอนการจ่ายปันผลของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 จ่ายเงินปันผล บริษัทจะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นโดยตรงค่ะ

เปรียบเทียบข้อดี – ความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นธนาคาร

ข้อดี

 • มั่นคง : ธุรกิจธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้มีความมั่นคงค่อนข้างมากค่ะ
 • ความเสี่ยงน้อย : ธนาคารได้รับการกำกับดูแลจากธนาคารกลาง ทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย
 • ได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ : ธนาคารจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอโดยที่นักลงทุนไม่ต้องกังวล เนื่องจากธนาคารมีรายได้จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมอยู่ตลอด
 • ผันผวนน้อย : หุ้นธนาคารมีความมั่นคงมากจึงมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นกลุ่มอื่น
 • สภาพคล่องสูง : หุ้นธนาคารสามารถซื้อ – ขายได้ง่ายบนตลาดหลักทรัพย์ ทำให้สภาพคล่องจะสูงมากค่ะ

ความเสี่ยง

 • ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 
 • ความเสี่ยงด้านนโยบายทางการเงิน
 • ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ธนาคาร
 • ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น การเมือง หรือการบริหารงาน เป็นต้นค่ะ

เลือกหุ้นธนาคารตัวไหนดีปี 2567

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นธนาคารแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะลงทุนตัวไหนดี คุณน้าก็ได้รวบรวม 6 หุ้นยั่งยืนในกลุ่มหุ้นธนาคารที่น่าลงทุนในปี 2567 ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ 

หุ้นธนาคาร SCB    

หุ้นธนาคาร SCB

หุ้น SCB เป็นหุ้นของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) –  ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน และธนาคารพาณิชย์

ข้อมูลสำคัญของหุ้น SCB

 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 353,546.27 ล้านบาท
 • P/E : 8.12 
 • อัตราผลตอบแทน : 9.85 %
 • เงินปันผลล่าสุด : 7.84 บาท / หุ้น 
 • รายได้รวม : 210,556.79 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ : 43,521.33 ล้านบาท
 • อัตรากำไรสุทธิ : 20.79 %

*ข้อมูลเดือนเมษายน 2567


หุ้นธนาคาร KBANK

หุ้นธนาคาร Kbank

หุ้น KBANK เป็นของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) – ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำคัญของหุ้น KBANK

 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 229,719.94 ล้านบาท 
 • P/E : 7.07 
 • อัตราผลตอบแทน :  5.14 %
 • เงินปันผลล่าสุด : 6.00 บาท / หุ้น 
 • รายได้รวม : 306,529.43 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ : 42,405.04 ล้านบาท
 • อัตรากำไรสุทธิ : 14.70 %

*ข้อมูลเดือนเมษายน 2567


หุ้นธนาคาร BAY

หุ้นธนาคาร BAY

หุ้น ฺBAY เป็นของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ข้อมูลสำคัญของหุ้น BAY

 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 193,088.75 ล้านบาท 
 • P/E : 5.86 
 • อัตราผลตอบแทน : 3.24 %
 • เงินปันผลล่าสุด : 0.40 บาท / หุ้น 
 • รายได้รวม : 179,970.28 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ : 32,929.52 ล้านบาท
 • อัตรากำไรสุทธิ : 18.41 %

*ข้อมูลเดือนเมษายน 2567


หุ้นธนาคาร BBL

หุ้นธนาคาร BBL

หุ้น BBL เป็นของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ข้อมูลสำคัญของหุ้น BBL

 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 260,557.06 ล้านบาท
 • P/E : 6.26 
 • อัตราผลตอบแทน : 5.13 %
 • เงินปันผลล่าสุด : 5.00 บาท / หุ้น 
 • รายได้รวม : 241,407.88 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ : 41,635.52 ล้านบาท
 • อัตรากำไรสุทธิ : 17.42 %

*ข้อมูลเดือนเมษายน 2567


หุ้นธนาคาร KTB

หุ้นธนาคาร KTB

หุ้น KTB เป็นหุ้นของ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น และให้บริการทางด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

ข้อมูลสำคัญของหุ้น KTB

 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด :  229,207.40 ล้านบาท 
 • P/E : 6.26 
 • อัตราผลตอบแทน : 5.29 %
 • เงินปันผลล่าสุด : 0.87 บาท / หุ้น 
 • รายได้รวม : 189,487.17 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ : 36,615.91 ล้านบาท
 • อัตรากำไรสุทธิ : 21.28 %

*ข้อมูลเดือนเมษายน 2567


หุ้นธนาคาร TISCO

หุ้นธนาคาร TISCO

หุ้น TISCO เป็นหุ้นของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

ข้อมูลสำคัญของหุ้น TISCO

 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 76,861.98 ล้านบาท 
 • P/E : 10.53 
 • อัตราผลตอบแทน : 8.07 %
 • เงินปันผลล่าสุด : 5.75 บาท / หุ้น 
 • รายได้รวม : 23,692.47 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ : 7,301.11 ล้านบาท
 • อัตรากำไรสุทธิ : 30.82 %

*ข้อมูลเดือนเมษายน 2567

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร

เงินปันผลหุ้นจะโอนเข้าที่ไหน ?

เงินปันผลหุ้นจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ลงทุนโดยตรงค่ะ

เงินปันผลหุ้นจะจ่ายเมื่อไหร่ ?

จะมีการจ่ายภายใน 1 เดือนโดยนับหลังจากวันที่ผู้ประชุมถือหุ้นอนุมัติ

หุ้นธนาคารแตกต่างจากหุ้นทั่วไปอย่างไร ?

หุ้นทั่วไป บริษัทจะได้รับรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จึงทำให้ความเสี่ยงมักจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ หุ้นทั่วไปจึงผันผวนได้ง่าย

หุ้นธนาคาร บริษัทจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ และการให้บริการทางการเงิน เช่น ปล่อยสินเชื่อ รับฝาก – ถอนเงิน หุ้นธนาคารจึงมีสภาพคล่องสูงกว่าหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ค่ะ

สรุป หุ้นธนาคารคืออะไร ?

    หุ้นธนาคารถือ เป็นหุ้นอีกหนึ่งประเภทที่น่าลงทุน เนื่องจากเป็นหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ และมีมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างมั่นคง มีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้คุณน้ามองว่า แม้หุ้นธนาคารจะมีความมั่นคงค่อนข้างสูงแต่ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงของการลงทุน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนค่ะ

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม หลังราคาทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!
กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม? หลังทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!

คุณน้าจะพาทุกคนไปศึกษาการลงทุนกองทุนทองคำที่นักลงทุนมือใหม่ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำอีกด้วย

เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024
เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024

ในวันนี้คุณน้าจะมานำเสนอเทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก พร้อมเจาะคุณสมบัติเด่น ๆ ของ IUX ว่ามีอะไรบ้าง? !

วิเคราะห์ราคาทองคำ
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,305 / 2,315 / 2,330
แนวรับ : 2,285 / 2,280 / 2,270