ภาษี Forex คืออะไร ? เทรดเดอร์ Forex เสียภาษีอย่างไร ? ฉบับอัปเดตใหม่ 2024

ภาษี Forex คืออะไร ? เทรดเดอร์ Forex เสียภาษีอย่างไร ? ฉบับอัปเดตใหม่ 2024
Table of Contents

หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วรายได้จากการเทรด หรือจากการลงทุนต้องเสียภาษีไหม ? ถ้าต้องเสียแล้วจะต้องยื่นภาษีสำหรับเทรดเดอร์อย่างไร ? บทความนี้ของคุณน้าพาเทรดมีคำตอบให้ค่ะ


ภาษี คืออะไร ?

ก่อนอื่นเลยต้องเริ่มทำความรู้จักว่า ภาษี คืออะไรค่ะ ภาษีนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินภาคบังคับหรือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคล, ธุรกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยปกติจะขึ้นอยู่กับรายได้, ผลกำไร หรือมูลค่าทรัพย์สินค่ะ ซึ่งทางรัฐบาลจะใช้ภาษีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงเรียน ถนน และโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ หรือพูดง่าย ๆ ภาษีของพวกเรานั้นจะนำมาพัฒนาและปรับปรุง เป็นเงินสำรองของประเทศค่ะ

ภาษีอาจมีหลายรูปแบบเลยค่ะ เช่น ภาษีเงินได้, ภาษีการขาย, ภาษีโรงเรือน และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ซึ่งระบบภาษีบริหารโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และบุคคลธรรมดารวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ก็มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีธุรกิจเฉพาะ


การเสียภาษีสำหรับประเทศไทย 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยเป็นระบบภาษีอัตราก้าวหน้าค่ะ ซึ่งหมายความว่ายิ่งบุคคลมีรายได้มากเท่าใด อัตราภาษีที่ต้องจ่ายก็จะสูงขึ้นเท่านั้นด้วย อัตราภาษีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีตั้งแต่ 0% ถึง 35% ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของแต่ละบุคคลค่ะ

นอกจากนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลยังเป็นระบบภาษีแบบก้าวหน้าด้วยเช่นกัน โดยมีอัตราภาษีตั้งแต่ 20% ถึง 30% ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของบริษัท

ส่วน VAT ที่เราคุ้นหูกัน ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในประเทศไทยกำหนดไว้ที่อัตรา 7% โดยสินค้าและบริการบางประเภทได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจที่มียอดขายต่อปีเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าค่ะ

ใครต้องเสียภาษีบ้าง

Forex คืออะไร ? 

Forex หรือชื่อเต็ม คือ Foreign Exchange Market ถ้าพูดแบบตรงตัว คือ ตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั่นเองค่ะ จริง ๆ แล้วตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบด้วยตลาดต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากการค้าระหว่างแต่ละสกุลเงิน แต่ถ้าพูดให้เข้าใจกันแบบง่าย ๆ ตลาด Forex ก็คือ ตลาดคู่สกุลเงินที่เราจะเข้าไปทำการลงทุนหรือที่เรียกว่า เทรด เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาค่ะ

สำหรับใครที่อยากอ่านนิยามคำว่า Forex มากขึ้น หรืออยากทำความเข้าใจกับการเทรด Forex มากขึ้น ซึ่งคุณน้าได้เรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถอ่านได้ที่นี่


อาชีพเทรดเดอร์  หรือผู้ที่เทรด Forex เสียภาษีไหม ? 

กำไรที่ได้รับจากการเทรด Forex เข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4

โดยเงินได้ประเภทที่ 4 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ปีภาษีถัดไป

  • เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน,เงินเดือน
  • เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ
  • เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น
  • *เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน 
  • เงินได้ประเภทที่ 5 ได้แก่ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก
  • เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม
  • เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ
  • เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์

อัตราภาษี Forex 

สำหรับการเสียภาษีจากการเทรด Forex จะนับจากรายได้ที่มีการหักขาดทุนเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยคิดอัตราที่จะต้องเสียภาษีแบบขั้นบันไดตามที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้เลย 

ตารางอัตราจ่ายภาษี Forex

การคำนวณภาษีของเทรดเดอร์ Forex 

ตัวอย่างการคำนวณภาษีจากการเทรด Forex ก็จะเป็นการที่เรานำกำไรที่หักการขาดทุนมาคิดภาษีค่ะ 

คำนวณภาษี Forex

สำหรับใครที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ ก็สามารถขอประวัติการเปิดออเดอร์ที่ในแต่ละโบรกเกอร์จะเป็นคนเก็บข้อมูลไว้ให้เรามาประกอบการยื่นภาษีได้นะคะ

ระยะเวลาในการยื่นภาษี 

ต้องยื่นภาษี แบบฯ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษีดังกล่าวภายในวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป

เช่น รายการเทรดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2566 จะต้องนำไปยื่นเพื่อเสียภาษีในช่วงต้นปี 2567

สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลของการเสียภาษีสำหรับการเทรดคริปโต ไม่ว่าจะถือครอง, ขุด หรือทำกำไรจากคริปโต ก็สามารถอ่านสรุปภาษีคริปโตได้ที่นี่


สรุป

โดยสรุปแล้ว เทรดเดอร์ที่มีรายได้จากการเทรด Forex จำเป็นต้องเสียภาษีเช่นกัน เนื่องจากกำไรนั้นจัดเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4 ในการคำนวณจะนับจากรายได้ที่หักการขาดทุนเรียบร้อยแล้วค่ะ อัตราการเสียภาษีจะเป็นแบบขั้นบันไดแตกต่างกันไป อย่างไรแล้ว เทรดเดอร์ทุกคนอย่าลืมคำนวณรายได้ และยื่นแบบภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

คุณน้า
คุณน้า
คุณน้าเป็นเทรดเดอร์ที่คลุกคลีอยู่ในตลาดต่าง ๆ ร่วม 10 ปี จึงอยากนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันให้กับทุกคน
Recent Post
ส่อง 7 กองทุน “ตลาดหุ้นอินเดียมาแรง” มีกองทุนไหนบ้างที่ควรเก็บเข้าพอร์ต !
ส่อง 7 กองทุน “ตลาดหุ้นอินเดียมาแรง” มีกองทุนไหนบ้างที่ควรเก็บเข้าพอร์ต !

ในวันนี้คุณน้าพาเทรดจะพาทุกคนมาส่อง 7 กองทุน “ตลาดหุ้นอินเดียมาแรง” มีกองทุนไหนบ้างที่นักลงทุนควรเก็บเข้าพอร์ต มาเริ่มกันเลยค่ะ !