ภาษี Forex คืออะไร? เทรดเดอร์ Forex เสียภาษีอย่างไร? ฉบับอัปเดตใหม่ 2567

ภาษี Forex คืออะไร? เทรดเดอร์ Forex เสียภาษีอย่างไร? ฉบับอัปเดตใหม่ 2567
Table of Contents

หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วรายได้จากการเทรด หรือจากการลงทุนต้องเสียภาษีไหม ? ถ้าต้องเสียแล้วจะต้องยื่นภาษีสำหรับเทรดเดอร์อย่างไร? บทความนี้ของคุณน้าพาเทรดจะพาไปหาคำตอบว่า ภาษี Forex คืออะไร? และเทรดเดอร์ควรวางแผนการลดหย่อนภาษีอย่างไร? เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปี 2567 ถ้าพร้อมกันแล้วไปหาคำตอบกันค่ะ!


ภาษี คืออะไร?

ก่อนอื่นเลยต้องเริ่มทำความรู้จักว่า ภาษี คืออะไรค่ะ ภาษีนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินภาคบังคับหรือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคล, ธุรกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยปกติจะขึ้นอยู่กับรายได้, ผลกำไร หรือมูลค่าทรัพย์สินค่ะ ซึ่งทางรัฐบาลจะใช้ภาษีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงเรียน ถนน และโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ หรือพูดง่าย ๆ ภาษีของพวกเรานั้นจะนำมาพัฒนาและปรับปรุง เป็นเงินสำรองของประเทศค่ะ

ภาษีอาจมีหลายรูปแบบเลยค่ะ เช่น ภาษีเงินได้, ภาษีการขาย, ภาษีโรงเรือน และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ซึ่งระบบภาษีบริหารโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และบุคคลธรรมดารวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ก็มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีธุรกิจเฉพาะ


การเสียภาษีสำหรับประเทศไทย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยเป็นระบบภาษีอัตราก้าวหน้าค่ะ ซึ่งหมายความว่ายิ่งบุคคลมีรายได้มากเท่าใด อัตราภาษีที่ต้องจ่ายก็จะสูงขึ้นเท่านั้นด้วย อัตราภาษีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีตั้งแต่ 0% ถึง 35% ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของแต่ละบุคคลค่ะ

นอกจากนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลยังเป็นระบบภาษีแบบก้าวหน้าด้วยเช่นกัน โดยมีอัตราภาษีตั้งแต่ 20% ถึง 30% ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของบริษัท

ส่วน VAT ที่เราคุ้นหูกัน ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในประเทศไทยกำหนดไว้ที่อัตรา 7% โดยสินค้าและบริการบางประเภทได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจที่มียอดขายต่อปีเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าค่ะ

ใครต้องเสียภาษี Forex บ้าง

Forex คืออะไร?

Forex หรือชื่อเต็ม คือ Foreign Exchange Market ถ้าพูดแบบตรงตัว คือ ตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั่นเองค่ะ จริง ๆ แล้วตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบด้วยตลาดต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากการค้าระหว่างแต่ละสกุลเงิน แต่ถ้าพูดให้เข้าใจกันแบบง่าย ๆ ตลาด Forex ก็คือ ตลาดคู่สกุลเงินที่เราจะเข้าไปทำการลงทุนหรือที่เรียกว่า เทรด เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาค่ะ

สำหรับใครที่อยากอ่านนิยามคำว่า Forex มากขึ้น หรืออยากทำความเข้าใจกับการเทรด Forex มากขึ้น ซึ่งคุณน้าได้เรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถอ่านได้ที่นี่

อาชีพเทรดเดอร์หรือผู้ที่เทรด Forex ต้องเสียภาษีไหม? 

สำหรับกำไรที่ได้รับจากการเทรด Forex เข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4 โดยเงินได้ประเภทที่ 4 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป โดยแต่ละประเภทเงินได้ จะมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

 • เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานและเงินเดือน
 • เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ
 • เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์, ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
 • *เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน 
 • เงินได้ประเภทที่ 5 ได้แก่ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน, เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจากการผิดสัญญาเช่าซื้อ, ทรัพย์สิน หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน
 • เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพกฎหมาย, การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์) และวิศวกรรม
 • เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ
 • เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการทำธุรกิจ, การพาณิชย์, การเกษตร, การอุตสาหกรรม, การขนส่ง, การขาย และอสังหาริมทรัพย์

📌 รู้หรือไม่!? การเทรดทอง Future ในตลาด TFEX หรือการลงทุนในกองทุนทองคำจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีค่ะ แต่หากคุณเทรดทองผ่านโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ คุณจะต้องเสียภาษี เนื่องจากกรมสรรพากรจะมองว่า คุณไม่ได้ครอบครองทองคำจริง ๆ ซึ่งจะไม่สามารถละเว้นการเสียภาษีได้นั่นเองค่ะ โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยค่ะ


อัตราภาษี Forex เป็นอย่างไร?

สำหรับการเสียภาษีจากการเทรด Forex จะนับจากรายได้ที่มีการหักขาดทุนเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งเทรดเดอร์จะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ ด้านล่างถึงจะได้เสียภาษี โดยคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้

 • ผู้มีรายได้หรือกำไรที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศ
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน
 • ผู้ที่ได้รายได้และนำเงินเข้ามาภายในประเทศไทย ด้วยช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารของประเทศไทย หรือด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

หากเทรดเดอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม 3 ข้อที่กล่าวไปข้างต้น คุณจะต้องเสียภาษี โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ค่ะ ซึ่งอัตราการจ่ายภาษีสำหรับการ Forex จะเป็นไปตามตาราง ด้านล่างนี้

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิเงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดของชั้นอัตราภาษีภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นเงินได้ภาษีสะสมสูงสุดของชั้น
0-150,000 บาท150,0005*ยกเว้น0
150,000-300,000 บาท150,00057,5007,500
300,000-500,000 บาท200,0001020,00027,500
500,000-750,000 บาท250,0001537,50065,000
750,000-1,000,000 บาท250,0002050,000115,000
1,000,000-2,000,000 บาท1,000,00025250,000365,000
2,000,000-5,000,000 บาท3,000,00030900,0001,265,000
5,000,000 บาทขึ้นไป35

ตารางอัตราจ่ายภาษีสำหรับ Forex


การคำนวณภาษีของเทรดเดอร์ Forex

ตัวอย่างการคำนวณภาษีจากการเทรด Forex ก็จะเป็นการที่เรานำกำไรที่หักการขาดทุนมาคิดภาษีค่ะ สำหรับใครที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ ก็สามารถขอประวัติการเปิดออเดอร์ที่ในแต่ละโบรกเกอร์จะเป็นคนเก็บข้อมูลไว้ให้เรามาประกอบการยื่นภาษีได้นะคะ

การคำนวณภาษีของเทรดเดอร์ Forex

⭐ ระยะเวลาในการยื่นภาษี

สำหรับระยะเวลาในการยื่นภาษี เราต้องยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษีดังกล่าวภายในวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไปค่ะ ยกตัวอย่างเช่น รายการเทรดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2566 จะต้องนำไปยื่นเพื่อเสียภาษีในช่วงต้นปี 2567

และสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลของการเสียภาษีสำหรับการเทรดคริปโต ไม่ว่าจะถือครอง, ขุด หรือทำกำไรจากคริปโต ก็สามารถอ่านสรุปบทความเรื่องภาษีคริปโตได้จากลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

⭐ Tip การคำนวณภาษีง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่แล้วยังไม่แน่ใจว่า ควรคำนวณภาษีด้วยตัวเองอย่างไร คุณน้าขอแนะนำวิธีการคำนวณภาษีง่าย ๆ มาฝากกันค่ะ โดยสามารถคำนวณภาษีจากแอปพลิเคชัน iTax ของกรมสรรพากรได้เลย อย่างไรก็ดี คุณควรลิสต์รายการรายได้ทั้งหมดไว้ก่อนนะคะ เพื่อให้การคำนวณภาษีตามลำดับขั้นบันไดให้ถูกต้องค่ะ

สำหรับใครที่กำลังหาโปรแกรมคำนวณภาษีออนไลน์ด้วยตัวเองง่าย ๆ คุณน้าก็เคยเขียนบทความเกี่ยวกับ 7 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ไว้แล้วนะคะ สามารถอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย


เทรดเดอร์วางแผนลดหย่อนภาษีจากการเทรด Forex อย่างไร?

สำหรับเทรดเดอร์ Forex ที่กำลังวางแผนการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม สามารถศึกษาประเภทรายการลดหย่อนได้ตามที่กรมสรรพากรเป็นผู้กำหนดได้เลยค่ะ โดยหมวดรายการลดหย่อนภาษี ปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

หมวดค่าลดหย่อนพื้นฐาน

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : 60,000 บาท
 2. คู่สมรส : 60,000 บาท
 3. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย : คนละ 30,000 บาท ในกรณีที่มีบุตร 2 คนขึ้นไป
 4. บุตรบุญธรรม : คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 คน
 5. ค่าคลอดบุตร : ไม่เกิน 60,000 บาทต่อการตั้งครรภ์
 6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา : คนละ 30,000 บาท
 7. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ : 60,000 บาท

หมวดการออม, การลงทุน และประกันภัย

 1. ประกันชีวิตทั่วไปและประกันสะสมทรัพย์ที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป : ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. ประกันสุขภาพ : 25,000 บาท
 3. ประกันสังคม : สูงสุด 9,000 บาท
 4. กองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ (RMF) : ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน
 5. กองทุนเพื่อการออม (SSF) : ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 6. กองทุนรวมไทยเพื่อยั่งยืน (Thai ESG) : ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
 7. เงินลงทุนในหุ้นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม : ไม่เกิน 100,000 บาท
 8. เบี้ยประกันแบบบำนาญ : ลดหย่อนตามจำนวนเงินที่จ่ายตามจริง สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 9. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) : ลดหย่อนตามจำนวนเงินที่จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) : ลดหย่อนตามจำนวนเงินที่จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้

หมวดการบริจาคเงิน

 1. การบริจาคทั่วไป : ลดหย่อนตามจำนวนเงินที่จ่ายตามจริง
 2. การบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา, กีฬา และการพัฒนาสังคม : ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาค
 3. การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง : จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 4. การบริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation : ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาค

*หมายเหตุ : สำหรับหมวดการบริจาคเงิน สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ

หมวดกระตุ้นเศรษฐกิจ

 1. ดอกเบี้ยกู้ยืม เพื่อซื้อ, สร้าง หรือให้เช่าที่อยู่อาศัย : ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. โครงการ Easy e-Receipt : ลดหย่อนได้ตามจำนวนจริงรวม Vat แต่สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษี

Full Time Trader เสียภาษีไหม?

สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ หรือ Full Time Trader จะต้องเสียภาษี เพราะกำไรที่ได้รับจากการเทรด Forex เข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4 โดยเงินได้ประเภทที่ 4 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

เทรด Forex เสียภาษียังไง?

สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรด Forex แล้วได้รายได้หรือกำไรจะต้องนำไปคำนวณ เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษีดังกล่าวภายในวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป

เงินได้ประเภทที่ 8 มีอะไรบ้าง?

เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการทำธุรกิจ, การพาณิชย์, การเกษตร, การอุตสาหกรรม, การขนส่ง, การขาย และอสังหาริมทรัพย์


สรุป ภาษี Forex คืออะไร?

โดยสรุปแล้ว เทรดเดอร์ที่มีรายได้จากการเทรด Forex จำเป็นต้องเสียภาษีเช่นกัน เนื่องจากกำไรนั้นจัดเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4 ในการคำนวณจะนับจากรายได้ที่หักการขาดทุนเรียบร้อยแล้วค่ะ อัตราการเสียภาษีจะเป็นแบบขั้นบันไดแตกต่างกันไป อย่างไรแล้ว เทรดเดอร์ทุกคนอย่าลืมคำนวณรายได้ และยื่นแบบภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Tokio Marie Insurance Group และ Krungsri


สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

คุณน้า
คุณน้า
คุณน้าเป็นเทรดเดอร์ที่คลุกคลีอยู่ในตลาดต่าง ๆ ร่วม 10 ปี จึงอยากนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันให้กับทุกคน
Recent Post
บัญชี FCD คืออะไร? เปิดบัญชียังไง ดอกเบี้ยสูง 5.25% ต่อปี จริงไหม!
บัญชี FCD คืออะไร? ดอกเบี้ยสูง 5.25% จริงไหม!

FCD คืออะไร? เปิดบัญชียังไง ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 5.25% จริงไหม และที่สำคัญคุณน้าได้รวบรวม 7 ธนาคารที่มีการให้บริการบัญชี FCD อีกด้วย ห้ามพลาดในบทความนี้

Payment Gateway เจ้าไหนดี ที่ร้านค้าออนไลน์และโบรกเกอร์ Forex นิยมใช้ 2024
Payment Gateway เจ้าไหนดี ที่โบรกเกอร์นิยม 2024

ในบทความนี้คุณน้าจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก Payment Gateway กันค่ะว่า Payment Gateway คืออะไร? Payment Gateway เจ้าไหนดี ที่ร้านค้าออนไลน์และโบรกเกอร์ Forex นิยมใช้ 2024 ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ

วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
วิเคราะห์ทองคำวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 By คุณน้าพาเทรด

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำหรับวันนี้คาดการณ์ว่า ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่บริเวณ 2,392 ดอลลาร์อีกครั้งค่ะ