Day: July 6, 2021

มาดูกันว่า Crypto จะเป็นอย่างไรในอีก 50 ปีข้างหน้า ในความคิดเห็นของเหล่าผู้เชี่ยวชาญ !

เรามาดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับ Crypto ในอีก 50 ปีข้างหน้า โดยคุณน้าได้นำบทความจากการสัมภาษณ์ของ CNBC ที่ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา

Read More »
4 สัญญาณที่บอกว่า คุณมีโอกาสจะ ‘รวย’ ขึ้น !

4 สัญญาณที่บอกว่า คุณมีโอกาสจะ ‘รวย’ ขึ้น !

การเป็นเศรษฐีอาจดูเป็นเรื่องเพ้อฝันใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัว มีหลายนิสัยที่เหล่าเศรษฐีมักจะเป็นกัน วันนี้คุณน้าได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้เช็คกันค่ะ ว่าตัวเรามีนิสัยของเศรษฐีบ้างหรือไม่ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดู 4 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังจะเป็นเศรษฐี แม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกตัวก็ตาม

Read More »