Day: December 14, 2022

การลงทุนแบบ Ray Dalio ผู้จัดการมือทองของ Hedge Fund

การลงทุนแบบ Ray Dalio ผู้จัดการมือทองของ Hedge Fund

Ray Dalio คือใคร? ทำไมสไตล์การลงทุนของเขาจึงสามารถสร้างผลตอบแทนสูงที่สุดของโลก วันนี้คุณน้าจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก และไขข้อสงสัยกันค่ะ

Read More »