Category: Highlight

โบรกเกอร์ Forex ของคนไทย

เปรียบเทียบ 3 โบรกเกอร์ Forex ยอดนิยมของคนไทยในปี 2023

3 โบรกเกอร์ Forex ที่คุณน้าหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบในวันนี้ ก็มีความปลอดภัยและมีจุดเด่นที่เข้าตาเทรดเดอร์ชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะ จนขึ้นชื่อว่าเป็นโบรกเกอร์ Forex ยอดนิยมของคนไทยในปี 2023

Read More »
อัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อสกุลเงินอย่างไร

อัตราดอกเบี้ย คืออะไร ? ส่งผลต่อสกุลเงินอย่างไร ?

อัตราดอกเบี้ยถือเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวโน้มนโยบายทางการเงิน การลงทุน และเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางทำหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศดำเนินการอย่างเหมาะสม

Read More »
หวยใบเสร็จ คืออะไร

ส่องนโยบาย หวยใบเสร็จ ของพรรคก้าวไกล สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร ?

อีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจและน่าจะตอบโจทย์คนไทยอย่างนโยบาย หวยใบเสร็จ ของพรรคก้าวไกลที่คุณน้าอยากเอามาแนะนำทุกคนค่ะ

Read More »
ทำไมธนาคารกลางต้องเก็บทองคำสำรอง ? และธนาคารกลางประเทศใดมีทองคำสำรองมากที่สุดในเอเชีย

ทำไมธนาคารกลางเก็บทองคำสำรอง ? และ 10 ประเทศที่เก็บทองคำสำรองมากที่สุดในเอเชีย

ธนาคารกลางได้เข้าซื้อทองคำ เพิ่มขึ้นกว่า 60% ในรอบ 10 ปีซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 2 ที่รองจากจีนในเอเชีย โดยทองคำถือเป็นทุนสำรองของไทยที่เพิ่มขึ้นปีละราว 50 % จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน รวมไปถึงความมั่นคง เนื่องจากการเก็บทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์และสกุลเงิน 

Read More »
GDP คืออะไร ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร

GDP คืออะไร ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร ?

GDP (Gross Domestic Product) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นรายได้ที่เกิดภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผลิตภัณฑ์ได้ก็ตามในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการคำนวณ GDP เป็นได้ทั้งรายปีหรือรายไตรมาส ซึ่งการคำนวณสามารถคำนวณได้จาก ค่าใช้จ่าย การผลิตหรือรายได้ และปรับตามอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น 

Read More »
กองทุน spdr คืออะไร

SPDR คืออะไร ? Gold 101 รู้จัก SPDR กองทุนตัวร้าย ของสายเทรดทอง

ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความผันผวนสูงด้วยปัจจัยต่าง ๆ อีกหนึ่งสิ่งที่เทรดเดอร์สายเทรดทองคำ XAUUSD ควรให้ความสนใจนั่นก็คือกองทุนที่มีชื่อว่า SPDR

Read More »
Private: กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม : แจกหนังสือหุ้นและ ปู่ Warren Buffett

กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม : แจกหนังสือหุ้นและ ปู่ Warren Buffett

ร่วมกิจกรรมแจกหนังสือหุ้นและหนังสือเกี่ยวกับปู่ Warren Buffett ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2566

Read More »
CPI ส่งผลต่อนักลงทุน หรือเทรดเดอร์อย่างไร

CPI คืออะไร ? ส่งผลต่อนักลงทุนและเทรดเดอร์อย่างไร

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป หรือที่เราเรียกกันว่า ดัชนี CPI เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นดัชนีที่เทรดเดอร์และนักลงทุนต่างให้ความสนใจเนื่องจากเป็นตัวกำหนดค่าเงินและแนวโน้มการเทรดหรือการลงทุน

Read More »