การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน
Table of Contents

หากต้องการเทรด Forex ต้องดูอะไรบ้าง หาสัญญาณการซื้อขายอย่างไร? คุณน้าจะพาทุกคนไปทำความรู้จักการวิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยปัจจัยต่าง ๆ กันค่ะ แต่ในวันนี้ จะเริ่มจากปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ก่อน มาดูว่า ปัจจัยพื้นฐานของตลาด Forex กับหุ้นแตกต่างกันหรือไม่ วิเคราะห์อย่างไรกันค่ะ


การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร ?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือ การประเมินเพื่อหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ โดยวิเคราะห์จากตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ราคาของสินทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งทำให้เราเห็นว่า สินทรัพย์นั้นมีราคาถูกหรือแพงนั่นเองค่ะ

ส่วนตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ก็จะแตกต่างกันแล้วแต่สินทรัพย์ เช่น หากเป็นหุ้นก็จะดูงบการเงิน อัตราการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่การซื้อขายสกุลเงินอย่าง Forex จะเน้นไปที่ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจ สภาพคล่อง ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ค่ะ


การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน

ความสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

ปัจจัยพื้นฐานสำคัญอย่างไร ทำไมเทรดเดอร์ Forex ถึงต้องสนใจ? โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์ Forex มักจะใช้ปัจจัยทางเทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อเข้าซื้อคู่เงิน เพราะส่วนมากการซื้อขาย Forex มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลาย ๆ คนจึงมองข้ามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไป แต่อย่างไรก็ดี นั่นถือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งค่ะ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน นอกจากจะใช้บอกความถูกแพงของสินทรัพย์แล้ว ในวงการ Forex มันยังสามารถบอกจังหวะเข้าและออกออเดอร์ที่ดีให้กับเทรดเดอร์ได้ เพราะการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาเกิดขึ้นอย่างมีที่มาที่ไปเสมอ ดังนั้น การรู้พื้นฐานเศรษฐกิจของแต่ละสกุลเงินจะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์การวิ่งของกราฟ Forex ได้ค่ะ

แม้ว่ากับสินทรัพย์อื่น ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะเหมาะกับการลงทุนในระยะกลาง – ยาวมากกว่า แต่มันก็สามารถปรับใช้กับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้เช่นกัน และมักจะเป็นประโยชน์มากสำหรับเทรดเดอร์รายใหญ่ หรือกลุ่มสถาบันค่ะ


การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตลาด Forex 

ในตลาด Forex การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต้องดูอะไรบ้าง?

1) ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

ค่าเงินมักจะขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนั้น การเทรด Forex ที่เก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเงินจึงต้องให้ความสำคัญกับข่าวและตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่เพียงข้อมูลฝั่งเดียว แต่ต้องมาจากทั้ง 2 สกุลเงินที่เราทำการซื้อขาย นอกจากนี้ ประเทศที่เราต้องจับตามองมากกว่าใครเพื่อนก็คือ สหรัฐฯ เพราะถือเป็นมหาอำนาจและสกุลเงินหลักของโลกค่ะ

2) ข้อมูลทางการเมือง

ข้อมูลอีกส่วนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ ข้อมูลทางการเมืองค่ะ เพราะมันส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยตรงของประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ยังมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การลงทุนจากต่างชาติ และค่าเงินต่อไปค่ะ ดังนั้น หากต้องการเทรดค่าเงินของประเทศไหนก็ควรศึกษานโยบายและการเมืองของประเทศนั้น ๆ ด้วย

ทั้ง 2 ข้อมูลนี้ถือเป็นหัวใจหลักของปัจจัยพื้นฐานตลาด Forex เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบในระยะยาวค่ะ ดังนั้น ก่อนจะลงมือเทรด อย่าลืมติดตามข่าวสารต่าง ๆ กันด้วยนะคะ เพราะทุกครั้งที่มีข่าวสำคัญออกมา ค่าเงินมักจะมีความผันผวนสูงมาก ๆ เลยค่ะ


การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน

อินดิเคเตอร์ของปัจจัยพื้นฐาน

สิ่งที่ใช้วัดเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ว่า อยู่ในสภาวะใด คือ

อัตราเงินเฟ้อ

ระดับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว แต่ระดับเงินเฟ้อที่มากเกินไปจะส่งผลต่อความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ทำให้ค่าเงินแข็งค่าและอ่อนค่า ซึ่งหากเกิดในระยะยาว เศรษฐกิจก็อาจจะหยุดชะงักและเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ เพราะการจับจ่ายใช้สอยถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งหากระดับเงินเฟ้อสูง คนก็จะใช้สอยน้อยลงนั่นเองค่ะ

อัตราดอกเบี้ย

สิ่งที่มาควบคู่กับอัตราเงินเฟ้อ ก็คือ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางใช้ในการควบคุมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและค่าเงินค่ะ ดังนั้น การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยจึงสามารถบอกถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ได้ นับเป็นตัววัดระดับที่มีความสำคัญมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ เพราะมีผลกับค่าเงินของประเทศนั้น ๆ โดยตรงค่ะ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

GDP ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากตัวเลข GDP เพิ่มสูงขึ้น จะหมายความว่า ประเทศนั้น ๆ มีผลผลิตสูง มีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าเงินของประเทศนั้น ๆ ก็จะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นค่ะ โดยเฉพาะในประเทศที่เน้นการส่งออก


การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน

ข้อดี/ข้อเสียของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ข้อดี

  • ทำให้เห็นภาพรวมของการขึ้นลงของราคา
  • คาดการณ์ทิศทางของกราฟได้แม่นยำขึ้น
  • เปิดสัญญาณการเทรด จับจังหวะเข้าและออกออเดอร์
  • ลดความเสี่ยงในการขาดทุน
  • ขจัดอคติหรืออารมณ์ร่วมในการตัดสินใจ

ข้อเสีย

  • การวิเคราะห์อาจผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ทำให้จับสัญญาณผิด
  • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต้องใช้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ 
  • ใช้เวลานานในการวิเคราะห์ ต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอ
  • ต้องใช้ความเป็นกลางในการประเมินข้อมูลต่าง ๆ ค่อนข้างสูง


สรุปรวม การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน

โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์การเทรด Forex จากปัจจัยพื้นฐาน ก็คือ การประเมินสินทรัพย์เพื่อหาราคาที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ค่ะ แต่อย่างไรก็ดี เราควรใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคร่วมกัน เพื่อหาสัญญาณการซื้อขายที่ดีที่สุด หรือลดโอกาสที่ขาดทุนที่จะเกิดขึ้นค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : Admiralmarkets, Investopedia

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
ตลาดหุ้นจีน ยังน่าลงทุนอยู่ไหม? หลังฟื้นตัวแรงในรอบ 3 ปี มีกองทุนไหนน่าสนใจบ้าง
ตลาดหุ้นจีน ยังน่าลงทุนอยู่ไหม? หลังฟื้นตัวแรงในรอบ 3 ปี มีกองทุนไหนน่าสนใจบ้าง!

ในบทความนี้ คุณน้าจะทุกคนมาดูว่า ตลาดหุ้นจีน ยังน่าลงทุนอยู่ไหม? ในปี 2567 นี้ และมีกองทุนหุ้นจีนไหนที่น่าสนใจบ้าง? ไปติดตามกันเลยค่ะ!

ทำความรู้จักหุ้นธนาคาร พร้อมเปิดโผ 6 หุ้นธนาคารกลุ่มยั่งยืนปี 2567
หุ้นธนาคาร คืออะไร ? พร้อมเปิด 6 หุ้นธนาคารกลุ่มยั่งยืน 2567

ทำความรู้จัก “หุ้นธนาคาร” จะมีจุดเด่นและความเสี่ยงในการลงทุนด้านใดบ้างวันนี้คุณน้าได้รวบรวมมาแล้วพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะ

วิเคราะห์ราคาทองคำ
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,395 / 2,410 / 2,426
แนวรับ : 2,3 / 2,345 / 2,335