ค่าใช้จ่ายแฝงในกองทุนรวม สิ่งที่นักลงทุนต้องรู้

ค่าใช้จ่ายแฝงในกองทุนรวม: สิ่งที่นักลงทุนต้องรู้
Table of Contents

กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุน เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาและนำไปลงทุนสินทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งประเภทของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ โดยปกติแล้วนักลงทุนที่สนใจลงทุนกองทุนรวมต้องดูวัตถุประสงค์ของกองทุนและค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายให้กับกองทุน แต่คุณน้าเชื่อว่านักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่รู้ว่าเราต้องจ่ายค่าอะไรให้กับกองทุนบ้าง ดังนั้น คุณน้าจึงได้เขียนบทความเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงในกองทุนรวมขึ้นมา เพื่อให้นักลงทุนทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนค่ะ


ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 


ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม เป็นค่าใช้จ่ายที่นักลงทุนต้องจ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดจากกองทุนและมีการส่งต่อไปยังนักลงทุน ซึ่งสาเหตุที่กองทุนรวมต้องมีการคิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากบริหารกองทุนต้องมีการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุน เพื่อให้นักลงทุนมีช่องทางการลงทุนที่ง่ายและสะดวกขึ้น  

1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Front-End Fee, Back-End Fee)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของกองทุนรวม คือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อซื้อหรือขายกองทุนรวม ซึ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุน ซึ่งแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อกองทุนจ่ายเมื่อเข้าซื้อกองทุนและหักออกจากเงินลงทุนเริ่มต้น และค่าธรรมเนียมการขายจ่ายเมื่อเราทำการขายกองทุน 

ตัวอย่าง 

นาย A ขายกองทุนรวม 5000 บาท จะโดนหักไปทันที 50 บาท จะได้รับเงินเพียง 4550 บาท ถือว่ามีค่าธรรมเนียมการซื้อที่ 1% ดังนั้นถ้าหากเราขายกองทุนบ่อยก็เสียค่าธรรมเนียมเยอะค่ะ


2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เป็นค่าธรรมเนียมคล้ายกับค่าธรรมเนียมซื้อขายข้างต้น แต่ค่าธรรมเนียมส่วนนี้จะไปรวมในสินทรัพย์กองทุน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนชำระค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน 


3. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผล

เงินปันผลจากกองทุนรวม ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเมื่อกองทุนได้จ่ายเงินปันผล โดยนักลงทุนต้องจ่าย 10% ของเงินปันผลที่ได้รับ ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องเลือกลงทุนในกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล เพื่อให้สามารถนำเงินปันผลที่ต้องจ่ายกลับไปลงทุนต่อได้ 


4. ค่าธรรมเนียมเมื่อเปลี่ยนกองทุน

ค่าธรรมเนียมเมื่อเปลี่ยนกองทุน คือค่าธรรมเนียมที่นักลงทุนต้องจ่ายเมื่อย้ายกองทุนไปยังอีกกองทุนหนึ่งภายในกลุ่มกองทุนหรือแพลตฟอร์มการลงทุนเดียวกัน โดยเราต้องจ่ายให้กับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการโอนกองทุน และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ คือเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนกองทุนบ่อยเกินไป สิ่งที่นักลงทุนต้องทำการวิเคราะห์ก่อนซื้อกองทุน 

ปกติแล้ว นักลงทุนซื้อขายกองทุนรวมต้องดูวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมแล้ว ยังต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายแฝงในกองทุนรวม เริ่มตั้งแต่ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนที่ต้องน้อยที่สุดหรือค่าใช้จ่ายรวมยิ่งต่ำยิ่งดี และเงื่อนไขนโยบายของกองทุนที่เน้นคุณค่าของหุ้นในกองทุน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของเราค่ะ 


สรุป

การเลือกกองทุนรวมต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของกองทุน, เงื่อนไขค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม เพื่อที่เราจะสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและเพิ่มโอกาสการทำกำไรระยะยาว เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมส่งผลต่อผลตอบแทนระยะยาว เมื่อค่าใช้จ่ายสูงทำให้เราได้รับผลตอบแทนน้อยลง ดังนั้นก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมอย่าลืมศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ละเอียดเพื่อที่การลงทุนของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง นักลงทุนจึงต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ 


ขอบคุณข้อมูลจาก : InnovestX

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
ส่อง 7 กองทุน “ตลาดหุ้นอินเดียมาแรง” มีกองทุนไหนบ้างที่ควรเก็บเข้าพอร์ต !
ส่อง 7 กองทุน “ตลาดหุ้นอินเดียมาแรง” มีกองทุนไหนบ้างที่ควรเก็บเข้าพอร์ต !

ในวันนี้คุณน้าพาเทรดจะพาทุกคนมาส่อง 7 กองทุน “ตลาดหุ้นอินเดียมาแรง” มีกองทุนไหนบ้างที่นักลงทุนควรเก็บเข้าพอร์ต มาเริ่มกันเลยค่ะ !