Stock101: ประเภทของหุ้น

ประเภทของหุ้น
Table of Contents

การลงทุนในปัจจุบัน นักลงทุนต้องมีการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของหลักทรัพย์แต่ละประเภท ว่ามีผลตอบแทน กำไรสุทธิต่อปี ความเสี่ยงยังไงบ้าง ซึ่งหลักทรัพย์มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น และในบทความนี้จะมาพูดถึงในส่วนของ “ประเภทของหุ้น” หรือตราสารทุน (Share) กันค่ะ

ตราสารทุนหรือหุ้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)

หุ้นสามัญ (Common Stock)

คือ หลักทรัพย์ที่บริษัทออกจำหน่าย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือในการร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการบริหาร การวางนโยบายการดำเนินการของบริษัท การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท และเพื่อร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำไรและอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล หรือเมื่อราคาหุ้นในตลาดรองสูงขึ้นก็สามารถนำไปขาย เพื่อรับส่วนต่างจากราคาหุ้นที่ซื้อมา (Capital Gain) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิจองหุ้นใหม่ (Right) เมื่อบริษัทต้องการจะเพิ่มทุนด้วย

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)

คือ ตราสารที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ เพียงแต่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหาร และมีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญคือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ ในส่วนของผลตอบแทน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ​​หุ้นประเภทนี้มีไม่มากนักในตลาดหลักทรัพย์ มีการซื้อขายกันน้อยหรือเรียกว่ามีสภาพคล่องต่ำ

ประเภทของหุ้นบุริมสิทธิ มีดังนี้

หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม

คือ หุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล

หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม

คือ หุ้นบุริมสิทธิชนิดที่หากปีใดไม่ได้จ่ายเงินปันผล จะไม่สามารถยกยอดไปจ่ายในปีถัดไป

หุ้นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับ

คือ หุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญอีก หลังจากที่ได้รับเงินปันผลในอัตราที่กำหนดแล้ว

หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับ

คือ หุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับเงินปันผลตามอัตราที่กำหนดเท่านั้น

ความแตกต่างของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

ความแตกต่างของหุ้นสองตัวนี้หลักๆ ก็คือเรื่องสิทธิ์ของการออกเสียงค่ะ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารนั่นเอง 


ดังนั้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ควรจะศึกษารายละเอียด ผลตอบแทน ผลกำไร และความเสี่ยงของธุรกิจนั้นให้ดีก่อนจะทำการลงทุน เพื่อที่จะลดผลกระทบที่ตามมาทีหลังได้

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

ขอบคุณข้อมูลจาก : Investopedia

คุณหลาน
คุณหลาน
Recent Post
ข่าว PMI คืออะไร
PMI คืออะไร ทำไมเทรดเดอร์ควรติดตามข่าว PMI ?

บางคนคิดว่าดัชนีนี้ไม่สำคัญนักเพราะเป็นเพียงการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการ อย่างไรก็ตาม PMI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มองหาเบาะแสเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ

การยุบสภา ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร
การ “ยุบสภา” ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร ?

เป็นข่าวใหญ่กันมาแล้วนะคะ กับข่าว ยุบสภา ที่เพิ่งถูกประกาศมาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้คนไทยเรากำลังตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าทิศทางประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป

IB Forex คืออะไร ทำกำไรจากอะไร
IB Forex คืออะไร ? ทำไมหลายคนถึงทำเป็นอาชีพเสริม

IB Forex เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่นิยมมากในยุคนี้ เพราะเป็นอีกวิธีที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้ จนบางคนอาจจะทำให้เป็นรายได้หลักเลยทีเดียว

ทำไม ทองคำ ถึงเป็น Safe Haven ปี 2023
ทำไมทองคำถึงเป็น Safe Haven ในปี 2023

Safe Haven ที่เรียกง่าย ๆ ว่า ที่หลบภัยของนักลงทุน เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีอัตราผันผวนต่ำเมื่อเศรษฐกิจของโลกเกิดความไม่แน่นอน และสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนได้เมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย