Forex Factory: เครื่องมือสำหรับ การเทรด Forex เพื่อช่วยให้การเทรดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉบับปี 2023

Table of Contents

Forex หรือ Foreign Exchange Market คือ ตลาดที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยใน การเทรด Forex เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการเทรดดียิ่งขึ้น เครื่องมือที่คุณน้าจะแนะนำวันนี้คือ Forex Factory เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี โดยสามารถใช้งานได้ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

Forex Factory คือ?

Forex Factory คือ เว็บไซต์ที่ เทรดเดอร์ Forex นิยมใช้งาน เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารที่ทางเว็บไซต์ได้มีการรวบรวมมาจากทั่วโลก โดยหน้าเว็บไซต์มี Section ที่สำคัญ เริ่มต้นที่ Calendar เป็นปฏิทินของข่าวสารเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อการเทรด Forex ซึ่งมีการอัปเดตทันสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อมาคือ News ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากข่าวปฏิทินรายวัน และ Markets ซึ่งมีแผนภูมิการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเริ่มต้นอย่าง EUR/USD นอกจากยังมีกระดานสำหรับแสดงความคิดเห็นของเทรดเดอร์

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สำหรับการวิเคราะห์ ข่าว Forex Factory 

ข่าว Forex Factory  

การนำเสนอข่าว และเหตุการณ์สำคัญของ Forex Factory ที่ส่งกระทบต่อราคาในตลาด Forex ซึ่งในส่วนนี้เราจะได้เรียนรู้วิธีอ่านลักษณะเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุด เพื่อให้เราสามารถตามเหตุการณ์ข่าวที่ส่งผลต่อตลาด และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่จะขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ

วิธีดูกระทู้ข่าวใน Forex Factory

การดูกระทู้ข่าวในเว็บไซต์สามารถอ่านได้ง่าย เนื่องจากข่าวมีสีที่บอกระดับความรุนแรงของข่าว

ระดับความรุนแรงของกระทู้ข่าว

กระทู้สีแดง ส่งผลรุนแรง

กระทู้สีส้ม ส่งผลปานกลาง

กระทู้สีเหลือง ส่งผลบ้าง

กระทู้สีขาวไม่ค่อยส่งผล


ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สำหรับการวิเคราะห์ข่าว

1. ผลิตภัณฑ์ในประเทศแบบรวม (GDP: Gross Domestic Product )

เป็นตัวเลขที่นับรายได้ที่เกิดขึ้นจากในประเทศเท่านั้นโดยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามสามารถนำมารวมรายได้ที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น GDP มีความสำคัญมากสำหรับ Forex Factory โดยมีการประกาศสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินที่เทรดเดอร์นิยมเทรดอย่าง USD จากรายงาน GDP ถือว่ามีผลกระทบต่อทิศทางราคาในตลาด Forex ทำให้ตลาดเกิดความผันผวนสูง

2. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI: Consumer Price Index) เป็นตัวเลขที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคโดยเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ

3. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI: Producer Price Index) เป็นตัวเลขที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตได้ทำการผลิตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เห็นแนวโน้มค่าเงินภายในประเทศ

4. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI: Commodity Channel Index) เป็นตัวเลขที่ใช้ประเมินทิศทางและแนวโน้มของเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งสามารถทำการวัดได้จากพฤติกรรมจับจ่ายของคนในประเทศ

5. อัตราดอกเบี้ย โดยปกติ อัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อ โดยธนาคารกลางมีหน้าที่ควบคุมอัตราดอกเบี้ยของประเทศตนเองให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เหมาะสม

Forex Factory มีปฏิทินเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจ

หน้าปฏิทินข่าว Forex Factory

เว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับเรื่อง ปฏิทินข่าวเนื่องจากมีแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมและน่าเชื่อถือ อีกทั้งการจัดหน้าเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน และข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับเทรดเดอร์

ปฏิทินข่าว Forex Factory :

ปฎิทินข่าว Forex Factory มีหัวข้อดังนี้

 • วันและเวลาที่ปล่อยข่าว
 • สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบจากข่าว
 • ผลกระทบต่อตลาดการลงทุน
 • รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับข่าว
 • ที่มาของข่าว
 • การคาดการณ์ล่วงหน้า 
 • การระบุความร้ายแรงของข่าวด้วย สีแดง, ส้ม, เหลือง และเทา

เครื่องมือการสำรวจ ตลาด Forex  

หน้า Market Forex Factory

การศึกษาเกี่ยวกับข่าวทำให้เราทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex รวมไปถึงเรื่องของแนวโน้มหรือทิศทางของสกุลเงินที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือในการสำรวจตลาดได้ โดยสามารถดูได้จาก https://www.forexfactory.com/market.php 

ข้อดี

 • เว็บไซต์มีข่าวอัปเดตทันต่อสถานการณ์
 • เว็บไซต์ใช้งานง่ายและสะดวก มีหัวข้อที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
 • ปฏิทินข่าวมีการเรียงลำดับวันไว้อย่างชัดเจน
 • ระดับสีของข่าวบ่งบอกถึงความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อตลาด Forex ทำให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ข่าวก่อนตัดสินใจเทรด

ข้อเสีย

 • Forex Factory ไม่มีแอปพลิเคชั่นสำหรับการใช้งาน ถ้าเทรดเดอร์อยากติดตามข่าวต้องเปิดเว็บไซต์เท่านั้น

สรุป

คุณน้าได้เขียนบทความเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด Forex เนื่องคุณสมบัติที่ครบถ้วนเริ่มตั้งแต่ข่าวเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อตลาด Forex หรือคู่สกุลเงิน, ปฏิทินเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจที่มีการระบุวันที่และเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเครื่องมือสำรวจตลาดที่ให้เทรดเดอร์ดูภาพรวมของค๋สกุลเงินที่เทรดเดอร์สนใจในการเทรด ดังนั้น Forex Factory จึงเป็นเว็บไซต์ที่สะดวกและครบครันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ อย่างไรสำหรับการเทรด Forex เทรดเดอร์ต้องดูปัจจัยพื้นฐานอื่นควบคู่ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดค่ะ


บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : คลิกที่นี่

คลังความรู้จากคุณน้า : คลิกที่นี่

โบรกเกอร์ Forex : คลิกที่นี่

คุณน้า
คุณน้า
คุณน้าเป็นเทรดเดอร์ที่คลุกคลีอยู่ในตลาดต่าง ๆ ร่วม 10 ปี จึงอยากนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันให้กับทุกคน
Recent Post
โบรกเกอร์ Forex ของคนไทย
เปรียบเทียบ 3 โบรกเกอร์ Forex ยอดนิยมของคนไทยในปี 2023

3 โบรกเกอร์ Forex ที่คุณน้าหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบในวันนี้ ก็มีความปลอดภัยและมีจุดเด่นที่เข้าตาเทรดเดอร์ชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะ จนขึ้นชื่อว่าเป็นโบรกเกอร์ Forex ยอดนิยมของคนไทยในปี 2023

อัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อสกุลเงินอย่างไร
อัตราดอกเบี้ย คืออะไร ? ส่งผลต่อสกุลเงินอย่างไร ?

อัตราดอกเบี้ยถือเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวโน้มนโยบายทางการเงิน การลงทุน และเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางทำหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศดำเนินการอย่างเหมาะสม