Forex 101 : Bid คือ และ Ask คือ อะไร ?

ราคา bid-ask คือ
Table of Contents

Bid กับ Ask เป็นคำที่เราเจอเมื่อทำการเทรดในตลาด Forex โดยทั้งสองคำนี้เป็นราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ที่เป็นตัวกำหนดกำไรหรือขาดทุนของเทรดเดอร์ โดยมีตรงกลางที่เป็นช่วงระยะห่างระหว่าง Bid กับ Ask เรียกว่าค่า Spread ดังนั้นคุณน้าจึงเขียนบทความเรื่อง Bid-Ask ให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะซื้อขายสินทรัพย์ค่ะ


Bid คือ และ Ask คืออะไร ต่างกันอย่างไร ?


Bid Price หมายถึงราคาที่เราจะขายนั้นก็คือ Sell เมื่อเราทำการ Sell เราจะได้ราคานี้ จากภาพคือราคาที่อยู่ด้านซ้าย

Ask Price หมายถึงราคาที่เราจะซื้อนั้นก็คือ Buy เมื่อเราทำการ Buy เราจะได้ราคานี้ จากภาพคือราคาที่อยู่ด้านขวา

Bid กับ Ask จะแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของสินทรัพย์นั้น ซึ่ง Bid กับ Ask มีช่องตรงกลางที่เรียกว่าค่า Spread

โดยปกติแล้วราคา Bid และราคา Ask คือสิ่งที่แสดงกำไรและขาดทุนของการซื้อขายสินทรัพย์


การคำนวณราคา Bid กับราคา Ask

Bid คือ Ask คืออะไร


การคำนวณ Bid กับ Ask


ราคา Ask จะอยู่เหนือราคา Bid เสมอและส่วนต่างของช่องว่างตรงนี้เราเรียกว่า ค่าสเปรด จากตัวอย่าง ค่า Ask คือ 1.36428 โดยความหมายของตัวอย่างคือ เราสามารถทำการ buy 1 EUR โดยใช้เงิน 1.36428 USD และ ค่า Bid คือ 1.36407 ซึ่งโบรกเกอร์เสนอให้เรา Bid ใช้กับการเปิดการซื้อ การขายแบบ Short หรือ Sell ความหมายจากตัวอย่างนี้คือ เราสามารถทำการ sell 1 EUR โดยใช้เงิน 1.36407 USD


ความสำคัญของราคา Bid-Ask

Bid กับ Ask เป็นสิ่งที่กำหนดกำไรและขาดทุนของเรา เทรดเดอร์ควรรู้ว่าโบรกเกอร์มีการเก็บค่าสเปรดจากเราเท่าไหร่ ซึ่งค่าสเปรดสูงทำให้กำไรของเราบางส่วนหายไป ดังนั้นเทรดเดอร์ควรรู้ว่าค่าสเปรดเท่าไหร่เพื่อจะทำการตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ได้ค่ะ


สรุป

การที่เราเริ่มเข้าใจความหมายของ Bid (ราคาเสนอซื้อ) กับ Ask (ราคาเสนอขาย) ทำให้เห็นว่า Ask Price จะอยู่บน Bid Price เสมอทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกันหรือที่เราเรียกว่าค่า Spread ซึ่งการที่เรารู้จัก Bid Price กับ Ask Price ทำให้เราสามารถคาดการณ์แนวโน้มของตลาด Forex ได้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้เทรดเดอร์ค่ะ แต่อย่าลืมยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Forexlearning

บทความเพิ่มเติมสำหรับมือใหม่หัดเทรด : Forex 101

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
ซิกทอง บทวิเคราะห์ทองคำ 28 พฤศจิกายน 2566 สำหรับคนเทรดทอง
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กันค่า

แนวต้าน : 2018 / 2023 / 2027 / 2034
แนวรับ : 2009 / 2003 / 1995 / 1987 / 1980

หนี้เสีย (NPL) คืออะไร
หนี้เสีย (NPL) คืออะไร ? แก้ได้ไหม มีทางด่วนหรือเปล่า !?

Gen Y และ Gen X เป็นวัยที่สร้างหนี้เสียและเสี่ยงติดเครดิตบูโรสูงสุด! บริหารเงินผิด นอกจากชีวิตจะเปลี่ยนแล้ว อาจทำให้เสียประวัติด้วย มันคืออะไร มีวิธีแก้หรือไม่

ซิกทอง วิเคราะห์ทองคำ 24 พฤศจิกายน 2566 สำหรับคนเทรดทอง
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กันค่า

แนวต้าน : 1998 / 2004 / 2008 / 2013
แนวรับ : 1990 / 1985 / 1980 / 1975 / 1968

ซิกทอง วิเคราะห์ทอง 23 สำหรับคนเทรดทอง
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กันค่า

แนวต้าน : 2000 / 2005 / 2010 / 2014
แนวรับ : 1990 / 1985 / 1981 / 1975 / 1968