กองทุน Thai ESG ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน ซื้อกองไหนดี? ผลตอบแทนสูง ปี 2024

กองทุน Thai ESG ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน ซื้อกองไหนดี? ปี 2024
Table of Contents

เมื่อโลกกำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากภาวะโลกร้อนที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของเราอยู่ ณ ขณะนี้ ด้วยเหตุนี้เอง นักลงทุนจึงหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนที่หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในคำว่า “การลงทุน ESG” นั่นเองค่ะ

ในบทความนี้ คุณน้าพาเทรดจะพาทุกคนมารู้จักกับกองทุน Thai ESG ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน ซื้อกองไหนดี? ปี 2024 เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกับกองทุนประเภทนี้ดียิ่งขึ้น หากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ!


บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


กองทุน Thai ESG คืออะไร

กองทุน Thai ESG หรือ Thailand ESG Fund คือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ของไทย โดยจุดเด่นของกองทุนนี้จะเน้นให้ความสำคัญกับบริษัทที่มี 3 องค์ประกอบของความยั่งยืนนั่นก็คือ 1. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) 2. ส่งเสริมพัฒนาสังคม (Social) และ 3. มีบรรษัทภิบาลที่ดี (Governance) ค่ะ

โดยองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนี้ เป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะ เพราะบริษัทที่มีความยั่งยืนนั้นจะหมายความว่าบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าทำไม ESG ถึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน? คุณน้าก็เคยเขียนเรื่องการลงทุน ESG ไว้แล้ว โดยคุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ


 • หุ้นที่จดทะเบียนใน SET และ mai โดยบริษัทต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ตราสารหนี้ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความยั่งยืน
 • หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และ mai ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ESG Rating ตามหลักของความยั่งยืนค่ะ

หากถามว่า กองทุนรวมประเภทนี้ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีได้ไหม คุณน้าก็ขอตอบว่า ได้ค่ะ โดยผู้ซื้อกองทุน Thai ESG สามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ปีภาษี 2023 จนถึงปีภาษี 2032 ซึ่งเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีรายละเอียด ดังนี้

 • สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 100,000 บาท
 • ถือหน่วยลงทุน 8 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
 • สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ตั้งแต่ปี 2023 จนถึงปี 2032

หลังจากที่เราได้รู้ความหมายของกองทุน Thai ESG ไปแล้วนะคะ จะเห็นได้ว่า ลักษณะของกองทุนรวมประเภทนี้จะเน้นไปที่ตราสารหนี้และหุ้นที่มีความยั่งยืนเป็นหลัก อีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีกด้วยค่ะ แล้วอย่างนี้หลาย ๆ คนคงสงสัยว่า กองทุนรวมประเภทนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ แล้วจะแตกต่างจากกองทุนรวม RMF หรือ SSF อย่างไร? คุณน้าก็จะขอยกตัวอย่างตารางเปรียบเทียบกองทุน Thai ESG, SSF และ RMF เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ความแตกต่างของกองทุน Thai ESG, SSF และ RMF

Thai ESGSSFRMF
สินทรัพย์ที่ลงทุนได้หุ้นและตราสารหนี้ไทยที่เข้าเกณฑ์ ESGลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ระยะเวลาการถือลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปี (ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี)ไม่น้อยกว่า 10 ปี (ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี)ไม่น้อยกว่า 5 ปี และขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปี (สามารถถือต่อเนื่องทุกปีหรือปีเว้นปีได้)
ปีที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2023 – ปี 2032ปี 2020 – ปี 2024ไม่กำหนด

กองทุน Thai ESG เหมาะกับใคร? 

 • ผู้ที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความยั่งยืนและมีพื้นฐานดี
 • ผู้ต้องการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
 • ผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
 • ผู้ที่ต้องการวงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม นอกจากกองทุน SSF และ RMF

📢 คำแนะนำจากคุณน้า

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งกองทุน Thai ESG, SSF และ RMF มีความแตกต่างกันค่ะ ซึ่งการคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตนเองนั้น คุณน้าขอแนะนำว่าผู้ลงทุนควรเลือกจากเป้าหมายการใช้ชีวิตของตนเอง หากคุณต้องการเน้นการลงทุนในระยะเวลา 10 ปี คุณน้าก็ขอแนะนำกองทุน Thai ESG หรือ SSF เพราะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อครบ 8 ปี และ 10 ปีค่ะ

แต่สำหรับใครที่ต้องการเก็บเงินหลังเกษียณอายุ คุณน้าก็ขอแนะนำกองทุน RMF เพราะคุณสามารถทยอยเก็บเงินลงทุนได้ค่ะ อีกทั้งยังสามารถซื้อปีเว้นปีได้ ทำให้ระยะเวลาในการเก็บเงินจะมากกว่ากองทุน Thai ESG และ SSF หรือหากคุณต้องการถือหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 50 ปี ซึ่งอีก 5 ปีต่อมา คุณสามารถขายหน่วยลงทุนได้เช่นเดียวกันค่ะ ทั้งนี้ การเลือกลงทุนก็ล้วนขึ้นอยู่กับเป้าหมายการใช้ชีวิตของแต่ละคน เนื่องจากเงื่อนไขและการประเมินความเสี่ยงของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ


จุดเด่น-จุดด้อยของกองทุน Thai ESG

จุดเด่น

 • ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
 • ส่งเสริมการเก็บออมระยะยาว เพราะกองทุน Thai ESG ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลา 8 ปีค่ะ
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำในการลงทุน

จุดด้อย

 • ลงทุนเฉพาะหุ้นและตราสารหนี้ของไทยเท่านั้น ทำให้ตัวเลือกในการลงทุนน้อย
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีน้อยกว่ากองทุน SSF และ RMF

เปิดโพย 5 กองทุน Thai ESG ผลตอบแทนสูง ปี 2024

ในปัจจุบันจำนวนกองทุน Thai ESG มีทั้งหมดถึง 22 กองทุน จาก 16 บลจ. ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกสรรกองทุนได้อย่างหลากหลายค่ะ โดยในบทความนี้ คุณน้าจะขอแนะนำ 5 กองทุน Thai ESG ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซื้อกองไหนดี? ปี 2024 เพื่อประกอบการพิจารณา จะมีกองทุน Thai ESG ไหนน่าสนใจบ้าง? ไปติดตามกันค่ะ!

กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน : B-TOP-THAIESG

กองทุน Thai ESG ผลตอบแทนสูง ปี 2024 : กองทุน B-TOP-THAIESG
 • บลจ. : BBLAM
 • ระดับความเสี่ยง : 6 -กองทุนรวมตราสารทุน-
 • ลงทุนขั้นต่ำ : ซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป 500 บาท
 • นโยบายจ่ายปันผล : ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย : ยกเว้น
 • ค่าใช้จ่ายกองทุนต่อปี : 1.61% ต่อปี
 • ผลตอบแทนปี 2024 : 3.68% (3 เดือน)

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2024

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน : ASP-ThaiESG

กองทุน Thai ESG ผลตอบแทนสูง ปี 2024 : กองทุน ASP-ThaiESG
 • บลจ. : ASP
 • ระดับความเสี่ยง : 6 -กองทุนรวมตราสารทุน-
 • ลงทุนขั้นต่ำ : ซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป 1,000 บาท
 • นโยบายจ่ายปันผล : ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย : ยกเว้น
 • ค่าใช้จ่ายกองทุนต่อปี : 1.61% ต่อปี
 • ผลตอบแทนปี 2024 : 1.21% (3 เดือน)

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2024

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน [ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน : SCBTM(ThaiESG)]

กองทุน Thai ESG ผลตอบแทนสูง ปี 2024 : กองทุน SCBTM (ThaiESG)
 • บลจ. : SCBAM
 • ระดับความเสี่ยง : 5 -กองทุนรวมผสม-
 • ลงทุนขั้นต่ำ : ซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป 1,000 บาท
 • นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย : ยกเว้น
 • ค่าใช้จ่ายกองทุนต่อปี : 0% ต่อปี
 • ผลตอบแทนปี 2024 : 1.98% (3 เดือน)

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2024

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล : KFTHAIESGD

กองทุน Thai ESG ผลตอบแทนสูง ปี 2024 : กองทุน KFTHAIESGD
 • บลจ. : KSAM
 • ระดับความเสี่ยง : 6 -กองทุนรวมตราสารทุน-
 • ลงทุนขั้นต่ำ : ซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป 500 บาท
 • นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย : ยกเว้น
 • ค่าใช้จ่ายกองทุนต่อปี : 0.7% ต่อปี
 • ผลตอบแทนปี 2024 : 3.77% (3 เดือน)

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2024

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) : KTAG-ThaiESG

กองทุน Thai ESG ผลตอบแทนสูง ปี 2024 : กองทุน KTAG-ThaiESG
 • บลจ. : KTAM
 • ระดับความเสี่ยง : 6 -กองทุนรวมตราสารทุน-
 • ลงทุนขั้นต่ำ : ซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป 0 บาท
 • นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย : ยกเว้น
 • ค่าใช้จ่ายกองทุนต่อปี : 1.88% ต่อปี
 • ผลตอบแทนปี 2024 : 2.39% (3 เดือน)

* ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2024


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุน Thai ESG

Thailand ESG คืออะไร? 

Thailand ESG คือ คือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ของไทยเป็นหลักค่ะ

กองทุน Thai ESG กองไหนดี? 

คุณน้าขอแนะนำ 5 กองทุน Thai ESG ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ประจำปี 2024 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. B-TOP-THAIESG

2. ASP-ThaiESG

3. SCBTM(ThaiESG)

4. KFTHAIESGD

5. KTAG-ThaiESG

กองทุน ESG ต้องถือกี่ปี

นโยบายการลงทุนของกอง Thai ESG คือ ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปีค่ะ

Thai ESG ลดหย่อนภาษีได้ไหม? 

กองทุน Thai ESG สามารถลดหย่อนภาษีได้ค่ะ โดยมีเงื่อนไข คือ ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 100,000 บาท อีกทั้งผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปีได้ค่ะ

กองทุน ESG เหมาะกับใคร? 

กองทุน ESG เหมาะกับผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและต้องการลงทุนในระยะยาวนั่นเองค่ะ


สรุป กองทุน Thai ESG

กองทุน Thai ESG ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนใหม่ที่น่าสนใจค่ะ เนื่องจากเป็นกองทุนที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้งยังไม่มีการกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ ซึ่งเหมาะกับใครที่ต้องการลงทุนในระยะยาวหรือต้องการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งกองทุนประเภทนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวค่ะ

อย่างไรก็ดี ทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ และในบทความนี้ คุณน้าพาเทรดจะพาทุกคนไปรู้จักกับสินทรัพย์ประเภทไหน โปรดติดตามกันค่ะ!


สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม หลังราคาทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!
กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม? หลังทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!

คุณน้าจะพาทุกคนไปศึกษาการลงทุนกองทุนทองคำที่นักลงทุนมือใหม่ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำอีกด้วย

เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024
เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024

ในวันนี้คุณน้าจะมานำเสนอเทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก พร้อมเจาะคุณสมบัติเด่น ๆ ของ IUX ว่ามีอะไรบ้าง? !

วิเคราะห์ราคาทองคำ
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,305 / 2,315 / 2,330
แนวรับ : 2,285 / 2,280 / 2,270