เปิด 5 กองทุน RMF ผลตอบแทนดี ปี 2567 มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ !

เปิด 5 กองทุน RMF ผลตอบแทนดี ปี 2567 มนุษย์เงินเดือนต้องรู้
Table of Contents

เปิด 5 กองทุน RMF ผลตอบแทนดี ต้อนรับปี 2567 สำหรับมนุษย์เงินเดือนหลาย ๆ คน ที่กำลังวางแผนชีวิตหลังเกษียณ เก็บเงินเท่าไหร่ดีจึงจะเหมาะสม? ในบทความนี้คุณน้าจะมาแนะนำกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งหากใครสนใจอยากลงทุนในกองทุน RMF แต่ไม่รู้ว่า ควรเริ่มต้นอย่างไรดี แล้วผลตอบแทนที่จะได้รับคุ้มค่าหรือไม่? บทความนี้มีประโยชน์แน่นอน ว่ากันแล้วก็มาเริ่มกันค่ะ!


กองทุน RMF คือ

กองทุน RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมเงินในระยะยาว เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณค่ะ โดยจุดเด่นของกองทุน RMF คือ นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ได้หลายประเภทและที่สำคัญกองทุน RMF ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

คุณน้าได้รวบรวม 5 เงื่อนไขสำคัญ สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • ผู้ลงทุนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยต้องซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ไม่น้อยกว่า 1 ปีและต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยการลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน (สามารถซื้อปีเว้นปีได้)
 • ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
 • สำหรับผู้ลงทุนที่อายุครบ 55 ปี และลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยจะนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
 • การขายคืน RMF สามารถขายคืนได้ทั้งก้อนหรือทยอยขายคืนได้
 • กองทุน RMF สามารถสับเปลี่ยนกับกองทุนประเภท RMF เหมือนกันได้

 • หากลงทุนไม่เกิน 5 ปี และผิดเงื่อนไขต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
 • หากลงทุนเกิน 5 ปี แต่ผิดเงื่อนไขต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง โดยไม่รวมกำไรจากการขายหน่วยลงทุนไปคิดภาษี เพราะถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไข
 • หากไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนดต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มอีก 1.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ นับตั้งแต่วันหมดเขตยื่นภาษีไปจนถึงวันที่ไปชำระภาษี

บทความที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เงินเดือนเพิ่มเติม :


1. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% 

กองทุน RMF สามารถนำมาลดหย่อนหักภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมเข้ากับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น ๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะได้รับนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มลงทุน

2. Capital Gain จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

กำไรจากการขายคืนหน่วยทุน (Capital Gain) จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นักลงทุนมีการลงทุนเกิน 30% ของเงินได้หรือเกิน 500,000 บาท เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนแล้วได้กำไรต้องนำเงินส่วนเกินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนไปคำนวณ เพื่อชำระภาษีเงินได้

สำหรับการโอนย้ายการลงทุนในกองทุน RMF สามารถทำได้ไหม คำตอบ คือ สามารถทำได้ค่ะ โดยผู้ลงทุนสามารถโอนย้ายการลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุน RMF หนึ่งไปอีกกองทุน RMF หนึ่งได้ หากมีการโอนย้ายภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่กองทุนรวม RMF เดิมได้รับคำสั่งโอนย้ายจากผู้ลงทุนนั่นเอง

ทำไมกองทุน RMF ถึงเหมาะกับมนุษย์เงินเดือน ?

 • มีการลงทุนสำรอง ในกรณีที่นายจ้างยังไม่พร้อมที่จัดให้มีกองทุนสำรองชีพ (PVD)
 • สามารถเก็บออมเงินสำรอง เพื่อการเกษียณอายุได้
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15%
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่มากจนเกินไป
 • สามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภท
 • สามารถเก็บเงินได้อย่างมีวินัยมากขึ้น

 • สามารถลงทุนได้ทุกสินทรัพย์ 
 • ไม่มีการกำหนดการซื้อขั้นต่ำ
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อใช้ในยามเกษียณ
 • สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้
 • ระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนต้องซื้ออย่างต่อเนื่อง และขายได้เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
 • มีความเสี่ยงในการลงทุนอยู่บ้าง แม้จะน้อยเมื่อเทียบกับประเภทการลงทุนอื่น ๆ

เราจะทราบได้อย่างไรว่า ซื้อกองทุน RMF ตัวไหนดี? ดังนั้น คุณน้าจะแนะนำ 5 กองทุน RMF ผลตอบแทนดี ปี 2567 กันค่ะ แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงล่าสุดเป็นของเดือนมกราคมเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ อีกทั้ง ผู้ลงทุนควรติดตามกองทุนอย่างน้อย 6 เดือน – 1 ปี เพื่อดูว่ากองทุนที่เราเลือกนั้น มีผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปหรือไม่? เพราะแต่ละคนก็มีเป้าหมายและการวางแผนชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ

กองทุน RMF ตัวไหนดี : MEGA10RMF

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ. : TALISAM

ลงทุนขั้นต่ำ : 1,000 บาท และลงทุนครั้งต่อไป 1 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน : 7.79% (ข้อมูลอัปเดตวันที่ 12 มกราคม 2567)

กองทุน RMF ตัวไหนดี : TTECHRMF-P

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ. : TISCOAM

ลงทุนขั้นต่ำ : ไม่มีขั้นต่ำการลงทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน : 11.01% (ข้อมูลอัปเดตวันที่ 12 มกราคม 2567)

กองทุน RMF ตัวไหนดี : KKP TECH RMF-H

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ – HEDGED

บลจ. : KKPAM

ลงทุนขั้นต่ำ : 1,000 บาท และลงทุนครั้งต่อไป 1,000 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน : 12.49% (ข้อมูลอัปเดตวันที่ 12 มกราคม 2567)

กองทุน RMF ตัวไหนดี : ASP-DIGIBLOCRMF

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ. : ASP

ลงทุนขั้นต่ำ : 1,000 บาท และลงทุนครั้งต่อไป 1,000 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน : -0.03% (ข้อมูลอัปเดตวันที่ 12 มกราคม 2567)

กองทุน RMF ตัวไหนดี : SCBRMGHC

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ. : SCBAM

ลงทุนขั้นต่ำ : 1,000 บาท และลงทุนครั้งต่อไป 1,000 บาท

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน : 5.88% (ข้อมูลอัปเดตวันที่ 11 มกราคม 2567)


RMF คืออะไร?

RMF คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เก็บออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุนั่นเอง

ซื้อกองทุน RMF ตัวไหนดี ปี 2567 

กองทุน RMF ที่คุณน้าแนะนำมี 5 กองทุน ดังต่อไปนี้

 • MEGA10RMF 
 • TTECHRMF-P
 • KKP TECH RMF-H
 • ASP-DIGIBLOCRMF
 • SCBRMGHC

กองทุน RMF ขายได้เมื่อไหร่

กองทุน RMF ขายได้เมื่อผู้ลงทุนอายุ 55 ปี และลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี จึงจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้

กองทุน RMF เหมาะกับใคร ?

กองทุน RMF เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเก็บเงินสำรอง เพื่อเกษียณอายุ หรือในกรณีที่นายจ้างไม่ได้จัดทำกองทุนสำรองชีพ (NVD) ให้นั่นเอง

กองทุน RMF ต้องซื้อทุกปีไหม

กองทุน RMF จะกำหนดให้ลงทุนต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะเว้นได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ยกเว้นก็แต่ในปีใดที่ไม่มีรายได้ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนนั่นเอง


จากที่กล่าวไปข้างต้น เห็นได้ว่า กองทุน RMF เป็นกองทุนรวมที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ เพราะกองทุน RMF เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ, ใช้เงินลงทุนไม่มาก และที่สำคัญใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย 

ดังนั้น ใครที่สนใจลงทุนในกองทุน RMF คุณน้าก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจลงทุน


สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม หลังราคาทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!
กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม? หลังทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!

คุณน้าจะพาทุกคนไปศึกษาการลงทุนกองทุนทองคำที่นักลงทุนมือใหม่ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำอีกด้วย

เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024
เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024

ในวันนี้คุณน้าจะมานำเสนอเทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก พร้อมเจาะคุณสมบัติเด่น ๆ ของ IUX ว่ามีอะไรบ้าง? !